Les noves generacions

La formació universitària i de postgrau està vivint un canvi de paradigma. El sector s’ha expandit enormement durant les darreres dècades: el nombre d’escoles de negocis ha passat d’un centenar a més de 12.000 en un segle. Però ja fa uns anys que les escoles de negocis s’enfronten a canvis molt importants en l’entorn, que urgeixen a repensar-ne el model.

Les noves generacions digitals pensen de manera diferent, aprenen de manera diferent i requereixen mètodes propis per assolir els objectius d’aprenentatge. Vivim en un món de canvis ràpids i constants, sorgeixen noves professions o es reinventen les existents, les empreses i la societat reclamen noves competències als professionals, més pràctica, una nova forma de gestió, major capacitat de crear solucions noves a problemes complexos, criteri per treballar amb volums ingents de dades, pensament holístic, analític i crític.

El sector de la formació superior s’ha diversificat molt en els darrers temps i han emergit alternatives competidores arreu del món. Proliferen els MOOCs que donen accés a un nombre molt més elevat d’estudiants a un preu més baix, consultores i empreses de serveis educatius competeixen amb una oferta de cursos més flexible i adaptada a noves necessitats, les grans empreses creen les seves pròpies universitats corporatives i dissenyen cursos a mida per als seus empleats.

"No hi ha dubte que l’educació ha d'abordar amb urgència canvis de tota mena"

Aquest nou ecosistema social requereix un nou model de formació, que tingui en compte les noves tendències socials i educatives:

· Tendència a la personalització de la formació

· Transició d’un model d’elit a un model de masses, universal

· Tendència a la integració de coneixements

· Necessitat d’una pràctica real de la gestió

Ja hi ha universitats de prestigi (Stanford, Rotman, MIT…) que han fet una aposta per canviar i innovar en els seus models educatius en aquesta voluntat de ser més transdisciplinars, resoldre reptes, oferir un aprenentatge més pràctic i experiencial, una formació més personalitzada, estimular la innovació i la col·laboració creativa.

"Les Universitats han de ser ràpides per no allunyar-se ni paralitzar el canvi"

No hi ha dubte que l’educació ha d'abordar amb urgència canvis de tota mena. Les formes tradicionals d'ensenyar i aprendre han de donar pas a d'altres de noves. Les Universitats han de ser ràpides per no allunyar-se ni paralitzar el canvi.

En aquest sentit, la UPF disposa de les condicions òptimes per demostrar, de nou, l’adaptabilitat als nous temps. Perquè des d’un inici va fer una proposta disruptiva, avançant-se a solucions que després esdevindrien comunes a les universitats de l’entorn. I ara ho pot fer diferenciant-se, amb la UPF Barcelona School of Management, i ajudant la societat a assumir de forma més fàcil els canvis indiscutibles que s’estan produint de forma accelerada.

Més informació
Educació líquida
'Haters'?
Educació lenta
Avui et destaquem
El més llegit