Per comptables i auditors

Noah Harari un dels historiadors més llegits dels últims temps, si ens atenim als seus èxits editorials, ens sorprenia a Sapiens - una breu història de la humanitat- fent una referència als comptables i auditors, afirmant que el primer nom enregistrat a la història, 33 segles abans de Crist, no correspon ni a un profeta, ni a un poeta, ni a cap conqueridor, sinó a un comptable, de nom Kushim que signa en una tauleta de ceràmica que reflecteix una transacció comercial amb civada.

A la seva darrera obra recentment publicada, 21 lliçons pel segle XXI, l'autor reflexiona sobre els canvis que el món necessita per fer front a la triple amenaça: guerra nuclear, canvi climàtic, i la disrupció tecnològica, que afectaran sens dubte a la humanitat, en totes les seves dimensions, també en les professionals. Inevitablement, algunes ja ho estan fent, desapareixeran feines tradicionals i no només les aparentment més automatitzables, sinó també aquelles que inclouen elements intuïtius i emocionals en la seva execució, conseqüència dels avenços de la infotecnologia i de la biotecnologia, avenços que comportaran que algunes feines esdevinguin supèrflues però alhora que en sorgeixin altres de noves. 

"Si reorientem la nostra missió, contribuirem a la sostenibilitat tant de les organitzacions com a la de la nostra professió"

Harari, en aquest cas no ens parla específicament dels comptables i dels auditors, però les seves reflexions generals són molt útils per constatar que també els professionals de la comptabilitat, l'auditoria i les finances en general, cal que qüestionin i reelaborin l'orientació i el valor de la seva funció, per evitar la seva obsolescència i poder seguir comptant amb el reconeixement de la societat a propòsit del registre, al consell, la interpretació, la confiança i la seguretat de la informació.

Per això poden ser molt útils, i als auditors ens resulten molt propers, els pilars clau que defineix Harari quan es refereix a l'educació: pensament crític, comunicació, col·laboració, i creativitat. Actuar amb claredat, ment oberta, racional i lògica, però també emocionalment sensible, curiosos i proactius a l'aprenentatge permanent, permeables a opinions d'experts, amb capacitat analítica, actuant amb escepticisme i confiança alhora basada en l'evidència, intuint més enllà de l'aparent, atents a la comprensió i l'escolta activa.

Pot ser els comptables i auditors "no podrem salvar el món" com afirmava el príncep Carles d'Anglaterra fa uns dies en la trobada anual de A4S -Accounting for Sustainability-, però segur que si reorientem la nostra missió, aprofitant la disrupció tecnològica com una oportunitat, ampliant el focus de l'anàlisi a àmbits no financers, que responguin més a demandes actuals i futures dels usuaris de la informació, anticipant i predient els efectes dels riscos revelats, i som capaços de comunicar-ho de manera efectiva, contribuirem a la sostenibilitat tant de les organitzacions, com també a la de la nostra professió.

Més informació
"La paraula auditoria s'utilitza sovint com una amenaça"
Avui et destaquem
El més llegit