La plaça financera valenciana en 2020

La Comunitat Valenciana s'ha configurat com a principal eix de creixement sostingut en l'Arc Mediterrani, pol d'atracció de població i centre d'influència. Un centre financer exigeix comptar amb un entorn polític estable, un Govern eficient, forts fonaments econòmics, infraestructures financeres competitives, bona ubicació geogràfica, acceptació d'estàndards comptables internacionals, i capital humà qualificat amb domini d'idiomes. La localització d'una plaça financera internacional genera efectes beneficiosos en el seu entorn en augmentar la gamma d'operacions financeres per a pimes, optimitzar l'eficiència en l'assignació de recursos, augment d'ocupació qualificada local, increment de la recaptació d'impostos, internacionalització de l'economia local, atracció d'inversió estrangera directa i multinacionals.

"Un centre financer exigeix comptar amb un entorn polític estable, un Govern eficient, forts fonaments econòmics i infraestructures financeres competitives"

Cada plaça financera es pot considerar com un sistema financer en si mateix, incloent diferents institucions i operadors (banca, cooperatives de crèdit, asseguradores, banca d'inversió, societats gestores de fons, capital de risc, mercats financers). La seua composició concreta variarà, afectant les xarxes i externalitats generades, i per tant, a la seua sostenibilitat i resiliència. Històricament, l'existència d'un nus logístic, diversitat de comerç o indústria manufacturera van ser el germen de places financeres. Però hui dia els avanços tecnològics i la fortalesa de les institucions pot generar places financeres amb identitat pròpia.

Segons l'estudi de la plaça financera realitzat des de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, els principals elements d'atracció per a la inversió estrangera directa són maduresa democràtica, seguretat jurídica i proposta fiscal atractiva i diferencial. Les palanques de valor de la plaça financera valenciana són la ubicació geoestratègica privilegiada, potència exportadora, comptar amb un centre logístic portuari, capital humà qualificat, entorn regulador estable, accés als mercats financers internacionals, inclusió en l'Unió Econòmica i Monetària, comptar amb seus d'entitats financeres, asseguradores i gestores de fons, ecosistema emprenedor i qualitat de vida.

Entre els vectors d'influència de les Administracions Públiques en el desenvolupament de la plaça financera valenciana estarien consolidar la banca pública amb serveis de proximitat per a les pimes, establir normes senzilles i afavoridores de la innovació per a reduir la incertesa jurídica, fomentar la competitivitat empresarial i l'arribada d'operadors financers internacionals i locals, així com transparència en els seus processos de compra. Per a l'impuls de la plaça financera, a més de la influència dels poders públics, és també rellevant comptar amb una societat civil proactiva i compromesa amb el desenvolupament de la plaça financera. En el cas de la Comunitat Valenciana, institucions com la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros impulsen activitats formatives i d'investigació i networking que fomenten la creació, creixement i competitivitat empresarial, així com el desenvolupament regional. 

"A més de la influència dels poders públics, és també rellevant comptar amb una societat civil proactiva i compromesa amb el desenvolupament de la plaça financera"

L'element més valorat pels inversors en la plaça financera valenciana és estar dins de l'Espai de la Unió Europea i comptar amb el passaport europeu. Entre les propostes de millora, els experts i els inversors destaquen la regulació simple i clara, un sistema jurídic eficient en el qual s'aplique la llei, alineat amb les normes internacionals i arbitratge, així com la reducció del tipus efectiu de l'impost de societats a semblança d'altres places financeres europees (com per exemple, Dublín).

Com a element de competitivitat del sector financer, els participants de l'estudi han destacat la importància de l'empatia dels bancs amb les pimes valencianes, incorporant productes financers de proximitat (a mida). L'estratègia de creixement natural per a la plaça financera valenciana és impulsar el creixement econòmic, així com un entorn polític, social, regulador i institucional estable i atractiu.

L'estudi ha mostrat tres possibles apostes estratègiques que es poden simultanejar en el temps, la primera d'elles seria impulsar la plaça financera a partir de la plaça econòmica, promovent l'arribada de grans empreses i multinacionals, augment de grandària de les empreses, impuls de les exportacions, atracció d'entitats financeres i asseguradores, i desenvolupament de la xarxa d'infraestructures de comunicació. La Comunitat Valenciana compta amb la seu de BancSabadell, Bankia, CaixaBank i Divina Pastora Seguros.
La segona d'elles seria potenciar la plaça financera a partir de l'ecosistema emprenedor, impulsant el volum de capital de les inversions, R+D, patents i creació d'ocupació generada per startups, desenvolupament d'instituts tecnològics, capital de risc, business angels, entorn de pre mercat (EpM) i fintech.

"La Comunitat Valenciana està en condicions per a visibilitzar una proposta de valor que incloga forces d'atracció intangibles estables"

I la tercera el desenvolupament de la plaça financera regional amb serveis de proximitat per a pimes, creació i creixement de negoci i ocupació, amb banca pública promocional (IVF), Societat de Garantia Recíproca, desenvolupament d'entitats de crèdit regionals, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit.

El posicionament estratègic a llarg termini per a la plaça financera mostra com un territori no és un estoc de recursos estàtics, i la Comunitat Valenciana està en condicions per a visibilitzar una proposta de valor que incloga forces d'atracció intangibles estables i potenciar el seu atractiu per a les inversions internacionals.

Més informació
L'Oficina d'Inversions de València podria arribar a meitat legislatura
Avui et destaquem
El més llegit