La reforma de l'administració pública: pendent i urgent

Fa molts dies que des de sectors empresarials s’està donant un clam i una demanda important per al nostre futur vinculat a la reforma de l'administració pública. És un tema cabdal per al futur de Catalunya, i potser menys present en el debat públic del que seria necessari; de moment poc present en el debat de les properes eleccions i dels futurs governs del nostre país.

Per què parlem de reformar l'Administració? Per dos elements bàsics. Per un cantó, l'actual model d'administració pública enfronta dificultats que no són sostenibles a llarg termini. És imperatiu adaptar-se al nou entorn, radicalment digital, especialment amb la IA, que ha introduït altres paradigmes de funcionament, allunyats de l’era analògica on sembla que viu l’administració. L'administració pública s'ha d'adaptar a les demandes canviants de la societat i l'economia i, com hem vist en diferents manifestacions, no està sent així. No cal anar més lluny: les últimes setmanes amb la revolta de la pagesia, una de les demandes més importants estaven vinculades amb la burocràcia, molt allunyada de les seves necessitats.

"La confiança en les institucions públiques és fonamental per al progrés, i avui està molt minvada"

Per altra banda, els ciutadans esperen una administració més eficient, transparent i centrada en les seves necessitats. La confiança en les institucions públiques és fonamental per al progrés, i avui està molt minvada. Quan en la nostra vida privada podem gestionar de manera eficient, fàcil, àgil, adaptada i personalitzada qualsevol assumpte vinculat a la nostra vida diària -com per exemple la gestió dels nostres diners-, esperem una resposta similar dels que gestionen la nostra vida en comú; i avui això no és així. Ans al contrari, sembla que visquin en una altra dimensió.

Moltes vegades penso que, si l’administració pública segueix així, les plataformes vinculades a grans tecnològiques ens acabaran donant molts més serveis que aniran substituint la mateixa Administració, que pot quedar reduïda a serveis essencials molt bàsics.

Per abordar la reforma, hem de considerar, entre altres, alguns dels principis següents:

 • Eficiència: Simplificar processos, reduir burocràcia i optimitzar recursos.
 • Obertura: Fomentar la transparència i la participació ciutadana.
 • Qualitat del servei: Brindar serveis d'alta qualitat i accessibles per a tothom.
 • Professionalització: Comptar amb funcionaris capacitats i compromesos, i incentivats.
 • Intel·ligència: Utilitzar tecnologia i dades per prendre decisions informades, fer prediccions i projeccions.
 • Integritat i confiança: Combatre la corrupció i generar confiança en la gestió pública.
 • Innovació: Adaptar-se als avenços i desafiaments de la nostra societat igual que fan les empreses.

Basant-nos en aquests principis, podem fer una llista de les propostes clau per a la reforma de l'Administració Pública a Catalunya, que crec que hi hauria força consens:

 • Eficiència: Simplificar tràmits i processos administratius, mecanitzar, automatitzar i robotitzar molts processos que no aporten valor i alliberar els funcionaris de certes tasques.
 • Transparència: Publicar informació rellevant i rendir comptes. L’administració ha de ser una peixera, no una capsa negra. I, com fem les empreses, ha de rendir comptes. Hem de saber quins són els objectius, quins són els indicadors per mesurar-ho i com evolucionen, i quines accions es prendran per corregir-ho si no s’aconsegueix.
 • Serveis de qualitat: Millorar l'atenció al ciutadà. Hem de ser capaços de garantir la qualitat de servei pels diferents canals d’atenció (amb una estratègia omnicanal), i hem d’aspirar a l’excel·lència i a la personalització dels serveis.
 • Professionalització: Capacitar i motivar els funcionaris. Hem de donar eines als nostres funcionaris, i acompanyar-los en aquesta transformació, a la vegada que cal motivar-los i incentivar-los, fixant el que esperem realment d’ells i retribuint-los d’acord amb aquesta responsabilitat.
 • Tecnologia intel·ligent: Implementar solucions digitals, a tots els nivells, des de la base de la mecanització, automatització i robotització, fins a les plataformes de treball, les eines de gestió o les de gestió de dades. No podem esperar més: la digitalització de la nostra Administració és crítica.
 • Integritat i confiança: Enfortir l'ètica i la lluita contra la corrupció. Però no fer-ho afegint més regulació i marcs restrictius, sinó incorporant valors i una cultura de la gestió basada en els principis anteriors.
 • Innovació: Cal fomentar la cultura de la innovació i la capacitat de donar noves respostes a problemes cada cop més complexos i multidimensionals, amb capacitat d’adaptació i flexibilitat.
 • Avaluació i aprenentatge: Cal avaluar i cal aprendre dels èxits i fracassos, de manera transparent.
 • Sostenibilitat: Cal considerar l'impacte a llarg termini, la sostenibilitat des de les diferents perspectives de l’acció de l’Administració dels afers comuns.
 • Enfocament en les persones: Col·locar els ciutadans en el centre de totes les decisions esdevé essencial en aquesta equació.
 • I finalment, col·laboració, amb la col·laboració publicoprivada, treballant en xarxa, construint ecosistemes orientats a resoldre i abordar els reptes de la nostra societat, dels ciutadans i de les empreses i institucions conjuntament. No ho podem fer de manera aïllada, hem de treballar plegats.

En definitiva, la reforma de l'Administració Pública és essencial. Ens cal per construir una Catalunya de futur competitiva a escala global. Ja no és una simple necessitat, és imperatiu.

Més informació
La Cecot reclama al nou Govern una reforma de l'administració pública
Per una administració pública a l'alçada del segle XXI
Urgeix la reforma de l'administració pública
Avui et destaquem
El més llegit