Desmantellar el negoci de les 'fake news'

L'anomenat fenomen de les fake news i la desinformació, de tan radiant actualitat, ja existia abans que s'encunyés el terme en si mateix. Podem considerar-lo una part millorable, encara que inherent, de la naturalesa humana en el seu ús de la llibertat d'expressió. Sota aquesta perspectiva, les fake news no produeixen danys públics massius ni significatius. Quan els danys sí aconsegueixen grans repercussions és quan cal combatre la desinformació per salvaguardar els drets i llibertats democràtiques. I analitzar perquè monopolis informatius, polítics i econòmics inverteixen en la creació i viralización de desinformació.

De moment, les polítiques públiques i les iniciatives legislatives dissenyades per a la lluita contra la desinformació apunten a limitar la llibertat d'expressió a internet. Això implica retallar la llibertat dels usuaris, deixant impunes els veritables promotors de la desinformació col·lectiva (partits polítics, mitjans de comunicació i grans corporacions). I encara que existeixen suficients bases jurídiques per actuar contra la desinformació sense malmetre els drets fonamentals, sembla ser que els legisladors fan cas omís d'elles. El motiu resulta evident: tots els camins de la desinformació condueixen al mateix origen: els partits polítics i els seus entramats d'interessos i influències. Si la legislació se centrés en aquest focus, s'aconseguiria un canvi radical en la situació.

La solució passa per detenir el lucre que genera, per garantir a la ciutadania un accés transparent a la informació i per exigir a governs, partits polítics, mass media i grans corporacions la verificació de la informació

Hauríem de centrar-nos en quin és el lucre que genera la desinformació per tallar d'arrel l'amplificació i la replicació que genera. No obstant això, les accions contra la desinformació no haurien de penalitzar als intermediaris d'internet (les plataformes de continguts) a través de la censura o l'autocensura, sinó enfocar-nos en l'obligat compliment per als mitjans, governs, partits i grans corporacions de verificació proactiva de la informació.

També es podria intervenir dins del marc legislatiu sempre que s'inclogui entre els generadors de desinformació a governs, partits polítics, mass media i corporacions. Sense trencar els motlles existents, l'objectiu en la lluita contra les fake news ha de consistir a crear un marc normatiu que desmantelli el negoci de la desinformació. Cal posar el focus en el lucre: penalitzar els pagaments i cobraments per l'emissió i viralización d'informació sense garanties de veracitat. Alhora, cal precisar el deure verificació inherent a l'exercici del dret a la llibertat d'informació

Les recomanacions expressades en aquest article promouen un accés transparent, verificable, complet i fefaent a la informació i s'alineen amb la Declaració Conjunta Sobre La Llibertat D'Expressió I "Notícies Falses", Desinformació I Propaganda del Relator Especial per a la Llibertat dels Mitjans de comunicació de les Nacions Unides (ONU). També s'assenten sobre l'article 20.2 de la Constitució, La llibertat d'informació no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia.

Des de Xnet i el Postgrau en Tecnopolítica i Drets en l'Era Digital de la BSM-Universitat Pompeu Fabra seguim treballant per donar continuïtat a la recerca sobre Fake News i desinformació elaborada en el sí del programa i crear propostes de polítiques concretes que puguin donar solució a aquesta problemàtica.

Més informació
No ens enganyem: en català, les 'fake news' són notícies enganyoses
Les ‘fake news’ de sempre
WhatsApp, el forat negre de les notícies falses
Avui et destaquem
El més llegit