La tecnologia per millorar l’experiència del pacient està a l’abast de tots

Donar protagonisme a les decisions compartides, des de punt de vista del canvi que implica l’evolució cap a un model on es reconeix el paper actiu del pacient i es respecten els seus valors, a fi de minimitzar la incertesa per aconseguir un millor compliment dels tractaments i, per tant, uns resultats més bons. Es tracta d’una realitat que cada cop està més present en l’àmbit mèdic i on la tecnologia hi juga un paper cabdal, en un context en el qual hem vist un progrés exponencial dels avanços tecnològics i de la biologia cap a la medicina personalitzada.

Els progressos tecnològics faciliten la participació i la col·laboració entre els diferents actors assistencials, com el pacient i el cuidador, que poden prendre decisions més informades sobre el diagnòstic i el tractament. No obstant, cal tenir en compte que quan parlem de tecnologia aplicada a la salut no només ens referim a avenços punters que permeten millorar el diagnòstic o la cura d’una patologia. La tecnologia més efectiva per millorar l’experiència del pacient la tenim tots a casa i pot ser una tauleta o un mòbil que ens permetin comunicar-nos millor amb el nostre metge. A Eurecat combinem el potencial d’aquests dispositius amb sensors domèstics que permeten, per exemple, fer el seguiment remot d’un pacient crònic de manera no invasiva.

En aquest sentit, millorar la comunicació amb el pacient pot fer que els professionals de la salut puguin administrar més bé el seu temps i augmentar la qualitat de les visites presencials. La tecnologia no només permet fer millors estadístiques, que també, sinó millorar la qualitat de l’atenció sanitària, cosa que deriva en una millor experiència del pacient.

Es calcula que el 60% de les persones busca informació sobre salut a Internet, però només un 38% confia en els resultats de la seva recerca, una dada que contrasta amb la confiança que genera la informació proporcionada pels professionals sanitaris, que arriba al 92%. En aquest escenari, la tendència és portar a la pràctica les decisions compartides a través d’una conversa entre el metge i el pacient que contempli a la vegada els valors, les evidències i el context.

D’acord amb els experts, es tracta d’impulsar el model deliberatiu de la presa de decisió compartida entre la persona, sana o malalta, i el professional de la salut, per bé que els dos tenen un paper rellevant en aquesta conversa, on el professional de la salut té el coneixement clínic, però el pacient és qui millor es coneix, de manera que pot aportar.

"És primordial afavorir els punts de trobada anuals dels professionals que treballen en la millora de la qualitat assistencial i les empreses de serveis amb solucions per aquest sector"

En aquest apartat, l’exemple més proper i innovador el tenim al portal de Decisions Compartides impulsat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el que recentment s’està proporcionant una eina tecnològica que permet al pacient d’esclerosi múltiple col·laborar amb el metge per escollir la modalitat de tractament que s’ajusti millor a les seves necessitats i a les seves preferències respecte aspectes com la periodicitat i la via d’administració del tractament o els seus efectes secundaris.   

Un altre bon exemple de comunicació multidireccional pacient – proveïdor de salut mitjançant tecnologia és el portal especialitzat PortalCLÍNIC, un espai web que compta amb informació de continguts de salut sobre malalties, proves, procediments i prevenció per ajudar els pacients a manejar les seves preocupacions amb informació fiable, de qualitat, i ajudar-los a tenir un paper actiu en la cura de la salut.

Un exemple d’avenç en l’estat de l’art tecnològic i metodològic en l’empoderament dels pacients en un nou marc d’atenció integrada és l’assaig clínic que estem liderant des d’Eurecat a Catalunya, Holanda i Israel  dins el projecte CONNECARE, que proporciona a malalts crònics complexes aplicacions fàcils d’utilitzar pel monitoratge, auto-gestió, formació i comunicació amb els professionals, als que a la vegada se’ls faciliten eines intel·ligents per a la coordinació assistencial entre atenció primària i especialitzada, mitjançant la modelització i l’execució de casos i el suport a la decisió.

També hi ha avanços en l’apoderament del pacient per crear les seves pròpies solucions tecnològiques, a partir de la idea que és bàsic per a la millora de la qualitat de vida de les persones conèixer les seves necessitats reals, les seves molèsties del dia a dia i les seves preocupacions.

Totes aquestes innovacions estan contribuint a transformar el model assistencial i que aquest situï el pacient com a l’element clau i prioritari, mitjançant bones pràctiques destinades a promoure la seva implantació en el sistema de salut català, fent aflorar la recerca que s’està duent a terme en el camp de la millora de la qualitat assistencial.

També és primordial afavorir els punts de trobada anuals dels professionals que treballen en la millora de la qualitat assistencial i les empreses de serveis amb solucions per aquest sector, tal com ho farà demà l’XPatient Barcelona Congress, un congrés que es duu a terme per tercer cop promogut per l’Hospital Clínic i Eurecat, amb la finalitat que l’experiència del pacient pugui servir com a palanca de canvi per millorar la manera de prestar els serveis sanitaris.

Més informació
L'ús d'avatars per a l'autocura dels pacients, a debat a l'XPatient Barcelona Congress
Avui et destaquem
El més llegit