Universitat i mercat laboral: una connexió necessària

Un perfil digital assegura un major salari. Així ho indica l'últim estudi salarial de les TOP 25 professions digitals 2017 elaborat per Inesdi en col·laboració amb Indigital Advantage. Aquest estudi revela que les posicions digitals a Espanya se situen per sobre del salari mitjà espanyol, que ha estat de 26.700 euros el 2016. Parlem d'un salari que per a molts joves és inassolible atès el nivell d'atur juvenil que hi ha al nostre país i que ja arriba al 40,5%. Un cop superada la selectivitat, als joves els toca decidir quina carrera triar, moment on resulta necessari abordar alguns dels motius que porten a aquesta situació. Entre ells, la universitat. És un model del passat? Són els joves coneixedors de les necessitats del mercat laboral? Què han de valorar quan facin la selecció de carreres? 

La universitat viu d'esquena al mercat laboral i a les empreses 

Que la universitat espanyola viu d'esquena al mercat laboral i a les necessitats empresarials és un fet que constatem com a empresa especialitzada en el headhuntig de perfils digitals i directius. En particular, la universitat viu d'esquena en la seva formació a les necessitats de les empreses, ja que s'imparteixen matèries que no estan actualitzades i que no es corresponen amb les demandes de coneixements de les empreses.

"S'imparteixen matèries que no estan actualitzades i que no es corresponen amb les demandes de coneixements de les empreses"

Així, mentre que el coneixement digital és clau per trobar una bona ocupació, poques universitats ofereixen una visió estratègica de l'entorn digital. De fet, sovint les matèries s'adapten al que saben impartir uns professors que es van formar fa anys i que mai no han tocat la realitat del món empresarial.

Aleshores, a l’acabar la universitat, molts joves tenen tan sols una teoria obsoleta que de poc els servirà per ser productius des de l'inici en les empreses. Aquest problema se solucionaria amb una major connexió entre empresa i universitat com succeeix en alguns països amb la formació dual i altres pràctiques. 

Per això és urgent que les universitats i escoles de Formació Professional s'acostin a les empreses. En concret, hauria de ser obligatori que, abans de dissenyar els seus plans d'estudis, es reuneixin amb companyies de diferents sectors per dur a terme un panell d'experts. Principalment per descobrir quines necessitats hi ha i esbrinar així cap a on va el mercat laboral i quines assignatures i carreres s'han d'incloure en aquest pla. 

"Hauria de ser obligatori que abans de dissenyar els plans d'estudis es reuneixin amb companyies de diferents sectors"

Els joves ignoren les necessitats del mercat laboral 

Al mateix temps, veiem que els joves segueixen oblidant carreres amb gran potencial. Parlem de les enfocades a ciències, robòtica, biotecnologia, matemàtiques, etc. Carreres que suposarien un futur millor per a ells com les orientades cap a la digitalització, atès que la tendència actual és una absoluta digitalització de les companyies i els perfils professionals.

Per exemple, avui dia el que més es busquen són analistes digitals, juntament amb matemàtics i professionals de tecnologies de la informació (IT), però enfocats cap a aquest camp. Professions molt demandades en les quals escassegen els talents. Així, atès que és una via de futur laboral, resulta imprescindible que els joves sàpiguen on són les oportunitats, que siguin coneixedors que comptar amb coneixements en àmbits digitals suposarà un avantatge competitiu clar pel que fa a altres candidats.

"Els joves segueixen oblidant carreres amb gran potencial"

Per aconseguir-ho les universitats i les escoles haurien de contactar amb les empreses digitals per organitzar esdeveniments i fires i informar així sobre el sector i les seves possibilitats. També, convidar als headhunters digitals i a les empreses que s'ocupen de la digitalització de les companyies per aprendre en què consisteixen els perfils digitals i quins requisits es necessiten per desenvolupar-los. 

Aspectes a tenir en compte al seleccionar una carrera 

Encara que la vocació pot ser clau, mirar el mercat laboral, les tendències, les professions en auge i millor retribuïdes, les carreres amb millors pràctiques i la connexió amb l'entorn laboral són aspectes que els joves han de tenir en compte a l'hora de decidir què estudiar. Sobretot, perquè quan finalitzin els seus estudis, la seva única sortida no sigui la desocupació. 

Empreses destacades que tenen el seu centre europeu a Barcelona no han trobat suficient personal espanyol amb formació digital i han hagut de recórrer a perfils d'altres països per a determinats llocs. Volem que això es repeteixi? Llavors, adaptem el model universitari i educatiu a la realitat del mercat laboral, i fem-ho pel futur, pels nostres joves.

Més informació
Un acomiadament amb sentiments
Educació 'a la Merkel'
"Barcelona i Berlín són les dues ciutats més digitals d'Europa"
Avui et destaquem
El més llegit