Terquimsa i Tepsa construiran un carregador ferroviari al Port

La instal·lació de Terquimsa i Tepsa permetrà l'expansió de l'àrea d'influència de les dues terminals

El Consell d'Administració del Port de Barcelona ha aprovat atorgar una concessió administrativa a les empreses Terminales Químicos, S.A (Terquimsa) i Terminales Portuarias, S.L (Tepsa) per a la instal·lació i explotació d'un carregador ferroviari en ample europeu destinat a la recepció i reexpedició de granels líquids per ferrocarril.

La infraestructura s'instal·larà a la terminal ferroviària pública del moll de l'Energia del Port de Barcelona i comptarà amb 345 metres quadrats de superfície i un període concessional que s'allargarà fins l'any 2030. El pressupost de les inversions a realitzar per ambdues terminals és de 887.666 euros La nova instal·lació permetrà ampliar el hinterland (àrea d'influència) de Tepsa i Terquimsa i facilitarà la seva expansió a França, que únicament és possible si s'assegura una mida mínima de les composicions ferroviàries.

El projecte inclou la construcció d'una plataforma elevada de 5 metres i 84 metres quadrats de superfície per a la càrrega superior dels trens i la construcció d'un rack de canonades que comunica aquesta plataforma amb Terquimsa i Tepsa.

El nou carregador tindrà capacitat per operar composicions de 14 vagons (210 metres) sense particions. Cal destacar que el carregador ferroviari actual, ubicat a les instal·lacions de Tepsa, té una capacitat màxima de 9 vagons, segregat en dues vies per a 4 i 5 vagons.

Millor connexió amb el hinterland
A més, l'actual línia ferroviària permetria, amb noves inversions, ampliar la longitud dels trens que es poden operar, per la qual cosa es podria ampliar la capacitat si les exigències del mercat ho requereixen.

Aquesta inversió s'alinea amb els objectius que defineix el Pla Estratègic 2015-2020 del Port de Barcelona que pretén potenciar els modes de transport alternatius a la carretera i la seva intermodalitat, així com la presència del Port de Barcelona i els seus operadors al hinterland, per tal d'esdevenir el primer centre de distribució euroregional a la Mediterrània en competència amb els ports del nord d'Europa.
Avui et destaquem
El més llegit