La Diputació ajuda a crear 3.293 empreses i 4.241 llocs de treball a Barcelona

El Baix Llobregat és la comarca on els Centres Locals de Serveis a les Empreses contribueixen més a la generació de companyies

Un dels serveis amb més volum de prestacions és el d’atenció a persones emprenedores i a empreses ja existents | Diputació de Barcelona Un dels serveis amb més volum de prestacions és el d’atenció a persones emprenedores i a empreses ja existents | Diputació de Barcelona

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la demarcació de Barcelona han ajudat a crear 3.293 empreses arreu de la demarcació que, en conjunt, han generat 4.341 nous llocs de treball durant el 2018. A més, en els CLSE, impulsats per la Diputació de Barcelona, s'han atès 71.831 persones emprenedores i han assessorat 35.963 empreses, segons informa la institució.

Més info: Barcelona, capital europea del talent emprenedor

Els CLSE són els departaments ubicats als ajuntaments o altres ens locals que treballen per desenvolupar el teixit empresarial del seu territori. Fonamentalment, contribueixen a la creació, consolidació i el creixement de noves empreses i de les empreses ja existents per millorar-ne la seva competitivitat. La seva activitat se centra a acompanyar les persones emprenedores i les empreses en els processos de gestació, creació, posada en marxa i consolidació de les seves iniciatives empresarials.

Entre els principals serveis que han ofert els CLSE aquest 2018, destaquen els 2.293 cursos de formació empresarial, amb 25.324 participants, i les 15.669 hores impartides; la realització de 1.969 accions de foment de la cultura emprenedora; la prestació de 77.587 serveis d’informació a persones emprenedores o l’atenció de 31.003 consultes de persones emprenedores. També s'hi troben el suport a l’elaboració de 4.214 plans d’empresa; la prestació de 6.370 serveis de tramitació de subvencions o constitucions d’empreses; l’acompanyament de 9.816 projectes empresarials tant de creació com de consolidació empresarial i l’oferta de 1.935 espais d’allotjament empresarial.

El Baix Llobregat, on es creen més empreses

La comarca on s’han creat més empreses el 2018 amb el suport dels CLSE ha estat el Baix Llobregat, amb 917; seguit de les comarques del Vallès Occidental, amb 547; del Barcelonès, amb 495; i el Vallès Oriental i el Maresme, on s’han arribat a crear 353 i 317 empreses noves respectivament.

Per sectors, del total de les empreses creades amb pla d’empresa als CLSE, destaquen les empreses dedicades al comerç (398) que representen un 23% del total; les empreses de serveis personals (307), amb un volum del 17%; les empreses dedicades a altres serveis (272), amb un 15%; les de serveis a les empreses (253), amb un 14%; i les de la restauració (241), amb també un 14% del total d’empreses creades amb pla d’empresa.

Prestacions a empreses ja existents

Un dels serveis amb més volum de prestacions és el d’atenció a persones emprenedores i a empreses ja existents. Concretament, el 2018, els CLSE de la demarcació de Barcelona han atès 71.831 persones emprenedores, 18.909 de les quals han estat ateses al Barcelonès, 13.936 al Baix Llobregat i 12.122 al Vallès Occidental. També, s’han atès a 35.963 empreses, de les quals 9.922 es troben a la comarca del Barcelonès; 9.739, al Baix Llobregat; i 7.268, al Vallès Occidental.

Actualment, els Centre Locals de Serveis a les Empreses de la demarcació de Barcelona es diferencien en funció de l’abast del seu catàleg de serveis: hi ha 76 centres de serveis a les empreses (35 de serveis avançats i 41 de serveis bàsics) i 22 altres ens locals proveïdors de serveis

Més informació
Els països (o territoris) que més emprenen
"Emprendre és com deixar de fumar"
Emprendre: amor, odi i perseverança
Avui et destaquem
El més llegit