La contractació indefinida creix més que la temporal a la Riera de Caldes

El nombre de llocs de feina fixes s'eleva un 21% l'any passat mentre que els de durada determinada només ho fan un 7%

En el darrer any la contractació indefinida ha crescut un 21% als municipis de la Riera de Caldes, mentre que la temporal ho ha fet un 7%. La proporció de contractes indefinits està en la línia del conjunt de Catalunya, al voltant del 13% del total.

El nombre de contractes signats el 2016 a l'eix ha estat el més alt des de 2008. Així, s'han firmat 36.798 contractes de feina, un 8,5% més que l'any anterior.

Si es compara amb les dades de 2015, cal destacar sobretot el creixement del contractes convertits en indefinits amb un creixement del 35,9%, és a dir, 459 contractes més.

La titulació universitària és un dels elements que més es valora a l'hora de fer contractes indefinits. Aquest grup de persones són els que més contractes d'aquest tipus acumulen, concretament el l 26,1%.

La majoria de contractes són per a homes, el 61,4% del total. Aquest tret diferencia el territori del conjunt de Catalunya, on s'observa un major equilibri per sexes representant aquests el 52,2% dels contractes.

En relació amb el 2015, la contractació ha crescut en totes les franges d'edat, tot i que els creixements més intensos en termes relatius s'han produït dins el grup de menors de 20 anys, amb un creixement del 44% i dels de més de 45 anys, que han acumulat in increment de la contractació del 16,7%.

Creuant edat i sexe, la major part dels contractes que es signen al territori són per a homes de 25 a 44 anys, el 35,4% del total. Les dones d'aquesta mateix franja d'edat concentren el 22,8% de la contractació total del territori. A més a més, la indústria ha concentrat el 41% de la contractació durant el 2016, mentre el que 54,7% dels contractes signats s'han registrat al sector serveis.

Avui et destaquem
El més llegit