Penedès i Garraf, entre les set comarques més dinàmiques de Catalunya

L'Informe ADEPG de Conjuntura Econòmica analitza les dinàmiques socioeconòmiques de la zona

La consultora Actíva Prospect i l'Associació d'Empresaris del Penedès i el Garraf han presentat l'Informe ADEPG de Conjuntura Econòmica. L'estudi semestral es publica des de 2005 i analitza les dinàmiques socioeconòmiques i dels sectors empresarials a les tres comarques del Gran Penedès, una per una.

En aquest nou estudi, amb dades del primer semestre de 2016, es destaca el fet que Catalunya manté la dinàmica de creació de llocs de treball que ja es va donar l'any 2015 i que ja es compten deu trimestres seguits de creixement. De fet, durant el segon trimestre d'enguany s'ha registrat creació d'ocupació en 38 de les 42 comarques catalanes.

A les tres comarques gran Penedès també ha augmentat l'ocupació. Aquesta vegada és el Baix Penedès la que mostra major dinamisme, amb una variació interanual del 5,0%, seguida del Garraf i de l'Alt Penedès, totes dues amb un 4,7%. Així, les tres comarques se situen entre les set més dinàmiques de Catalunya pel que fa a creació d'ocupació.

El teixit empresarial, per contra, mostra un creixement més moderat que l'ocupació. El Baix Penedès (1,5%) és l'única que mostra un augment en el nombre d'establiments per sota de la mitjana catalana. El Garraf (4,1%) i l'Alt Penedès (2,8%) ho fan per sobre. Dins del rànquing comarcal d'increment del teixit empresarial, el Garraf ocupa la tercera posició, l'Alt Penedès es troba en el lloc novè i el Baix Penedès està la 24.

El Garraf, manté nivells similars de creixement als d'un any enrere (4,7%), ocupant el 6è lloc entre les comarques catalanes. En aquest període tots els agregats sectorials se situen en positiu, sent la Construcció el sector que presenta una evolució més positiva (13,8%), seguit des Serveis (4,1%) i la Indústria (2,8%). En un nivell més desagregat, destaca l'Hostaleria com un dels sectors més dinàmics (6,4%), seguida de les Altres activitats socials i altres serveis (5,9%). Contràriament, els Transports i l'Administració i Seguretat social pateixen una lleugera pèrdua.

L'Alt Penedès fa el salt més notable en aquest període i se situa en la setena comarca de Catalunya més dinàmica. Dóna un salt de 24 posicions respecte l'any anterior. Tenint en compte el pes en l'ocupació i la dinàmica que experimenta, la Indústria és el principal motor de creació d'ocupació (6,1%). Dins del sector Serveis destaca l'avanç de l'Hostaleria, amb un increment de l'11,1%. El Comerç, una de les activitats més importants pel seu pes en l'economia comarcal, manté una tendència positiva, augmentant l'ocupació un 3,2%.

El Baix Penedès segueix la seva escalada entre les comarques més dinàmiques de Catalunya i se situa en la 5a. posició, el segon trimestre de 2016. El seu creixement anual ha estat del 5,0%, 1,3 punts superior a la mitjana catalana. L'elevat dinamisme d'un dels sectors clau de l'economia, la Indústria (la tercera), així com de les Altres activitats socials i altres serveis (la tercera), l'Administració i Seguretat social (la quarta) i la Construcció (la novena posició) expliquen aquesta evolució. El Comerç, que és la principal activitat a la comarca per volum d'ocupació, no aconsegueix crear ocupació i es queda en un -1,4%

Davant d'aquests resultats i del fet que se'n desprèn un moderat optimisme, l'ADEPG suggereix als ajuntaments que aprofitin la conjuntura i empenyin aquesta tendència favorable amb incentius fiscals i mesures de suport que afavoreixen la implantació de noves activitats empresarials i conseqüentment la creació de llocs de treball.

L'Informe ADEPG de Conjuntura Econòmica compta amb el suport de CaixaBank i el patrocini de Diputació de Barcelona, a través de NODE Garraf, així com del Consell Comarcal del Garraf.
Avui et destaquem
El més llegit