Llum verda a un macroprojecte de plaques solars a Alcarràs

El projecte tindrà 48,7 hectàrees de plaques que s'afegeixen a cinc instal·lacions solars més i juntes sumaran un total de 400 hectàrees

La Generalitat dóna el vist-i-plau a un projecte de prop de 50 hectàrees de plaques solars a Alcarràs | iStock La Generalitat dóna el vist-i-plau a un projecte de prop de 50 hectàrees de plaques solars a Alcarràs | iStock

La Generalitat ha donat llum verda a un projecte de 48,7 hectàrees de plaques solars a Alcarràs, que abasta un conjunt de finques agrícoles a 6 quilòmetres al nord del sòl urbà del municipi. El parc se sumarà a cinc instal·lacions solars més i farà que la superfície total de plaques en aquesta zona sigui d'unes 400 hectàrees. La Ponència d'Energies Renovables ha emès informe favorable tot i que demana que s'estudiïn alternatives per minimitzar l'impacte territorial per a la línia d'evacuació i per això aposta per aprofitar infraestructures existents. També demana mantenir el model parcel·lari per conservar els relleus de secà de la comarca. El parc solar tindria una potència de 50 MWp i està promogut per Rabilargo Solar SL.

El parc solar fotovoltaic que ha estat validat pel Govern es planteja sobre diferents parcel·les del polígon 5 d'Alcarràs. La planta ocuparà una superfície de 48,7 hectàrees i s'ubicarà en continuïtat a cinc instal·lacions solars més, totes elles, de 50 MWp, que han sol·licitat informe de viabilitat. En total el parc solar sumarà amb tots els projectes previstos unes 400 hectàrees.

Pel que fa a la viabilitat ambiental, la proposta no acaba de definir el tancament dels límits de la planta però deixa oberta la possibilitat de tancats independents per cada una de les parcel·les, més per a permetre la continuïtat dels camins i l'accés lliure de les persones i vehicles i maquinària a les parcel·les veïnes, que com a element de permeabilitat faunística. En qualsevol cas, l'informe apunta que l'estudi d'impacte ambiental haurà d'abordar aquest aspecte de manera més detallada i es podran fer propostes com la de crear corredors oberts per a que la fauna es pugui moure.

Més informació
Les plaques solars il·luminen Raïmat
Plaques solars contra l'agricultura?
Avui et destaquem
El més llegit