Santa Perpètua s'adhereix a canviar la llei per l'electrificació del transport

El consistori dóna suport a una modificació de la norma estatal per impulsar la mobilitat elèctrica

L'Ajuntament de Santa Perpètua ha signat l'adhesió a una proposició de llei que modifiqui la normativa estatal i permeti l'impuls de la mobilitat elèctrica a Catalunya. L'objectiu de la proposta de Ley de medidas de fomento para la electrificación del transporte por carretera és eliminar barreres legals, tècniques, econòmiques i administratives per facilitar tant l'increment del parc de vehicles elèctrics com el desenvolupament de la infraestructura de recàrrega. Suposa la modificació de set normatives bàsiques i es presentarà a tots els partits polítics amb representació al Congrés de Diputats perquè en proposin el seu tràmit i aprovació.

El grup de treball, de normativa del Pla estratègic per al desplegament d'Infraestructura de Recàrrega per al Vehicle Elèctric a Catalunya, al qual pertany l'Ajuntament de Santa Perpètua, ha fet la identificació de les barreres que limiten el desenvolupament de la mobilitat elèctrica i l'elaboració de la noves propostes.

L'articulat de la proposta incideix en diversos punts, entre els que destaquen simplificar la figura del gestor de recàrrega, un mínim de places d'aparcaments públics amb recàrrega, així mateix com un mínim de places d'estacionaments municipals públiques al carrer amb punt de recàrrega, ajuts econòmics, la reducció de costos fixos del sistema elèctric mentre el model no sigui viable i incorporar possibles bonificacions municipals en l'impost de vehicles que siguin elèctrics.

L'Ajuntament de Santa Perpètua ha fet una proposta de modificació de les seves Ordenances Fiscals per a l'any 2017 on bonifica l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica amb un 75% els vehicles 0% emissions i, un 50% els vehicles d'emissions ECO. També tenen una bonificació del 95% de l'ICIO aquelles obres d'instal·lació dels punts de recàrrega per a cotxes elèctrics.

Aquest consistori és pioner en la defensa de la mobilitat sostenible i des de l'any 2013 lidera els projectes de suport al vehicle elèctric que es desenvolupen a l'Eix de la Riera de Caldes.
Avui et destaquem
El més llegit