El joc del creixement

Jugant a tenis s'aprèn que un bon partit requereix d'observació, estratègia, tàctica i habilitats

'Creix i prospera' és llibre d'Oriol López 'Creix i prospera' és llibre d'Oriol López

Cal saber mirar la pilota i a un mateix, com deia un entrenador meu, per així conèixer-te millor i saber en cada moment què has fet, per poder-ho corregir seguidament. Per altra banda, una estratègia definida et permet saber si jugaràs a l'atac i fent la pista petita per a tu i llarga per al teu contrari o si, per contra, jugaràs més endarrere, fent que sigui el rival qui falli. En tercer lloc, cal que tinguis clar on vols colpejar la pilota, on et situes a cada moment i què faràs a la següent jugada, pel que la teva tàctica ha d'acompanyar a l'estratègia definida, per tenir èxit. I, finalment, per poder-ho fer possible, et calen habilitats compatibles amb l'estratègia i la tàctica triades.

Més info: Nou no és sinònim de millor

Escrivint el meu llibre Creix i prospera (Editorial Profit, 2019) vaig arribar a la conclusió que les empreses segueixen un patró molt similar, ja que també els hi cal: analitzar on són i què fan (observació); definir les seves prioritats (estratègia); passar a l'acció en conseqüència (tàctica); i, per últim, tenir clares les fortaleses (habilitats). I és així com recomano als meus clients que treballin quan volen créixer i prosperar o, el que és el mateix: accelerar els seus resultats, aportar valor i deixar llegat. Com? Fent que el creixement es converteixi en un hàbit, una rutina, que es desenvolupi de manera natural al teu negoci, a través dels següents passos:

"Cal saber mirar la pilota i a un mateix, com deia un entrenador meu, per així conèixer-te millor i saber en cada moment què has fet, per poder-ho corregir seguidament"

En primer lloc, definint clarament l'objectiu que perseguim, ja sigui econòmic (passar dels dos als deu milions d'euros de facturació en els tres anys següents) o d'estil de vida (retirar-me d'aquí a cinc anys).

En segon lloc, triant bé els motors de l'èxit d'aquest objectiu, per a definir els que són prioritaris de cara a l'estratègia que perseguim. Entre d'altres, al meu llibre parlo de:

  1. Sortir a guanyar i gaudir d'allò que fas, perquè quan fas allò que t'agrada, tot és més senzill.
  2. Un màrqueting basat a convertir-te en un actiu estratègic per als clients.
  3. Un equip executiu que construeixi i implementi l’estratègia de creixement de l’empresa
  4. Una anàlisi de la informació que vagi més enllà de la comptabilitat, i que controli aspectes comercials, operacionals i financers en temps real.
  5. Una oferta innovadora, que s'avanci al mercat, als competidors i als clients.
  6. Prou estructura per a assumir el creixement que estàs buscant.
  7. Un equip compromès amb els objectius de l'empresa i els seus propis.
  8. Un ús de la tecnologia, pensat per augmentar la velocitat i la qualitat de tot allò que feu.
  9. Una successió clara per a totes les persones clau de l'empresa.
  10. Una mentalitat clarament proactiva, basada en la millora continuada i la presa de decisions.

I, un cop triada la prioritat, és hora de jugar, passar a l'acció, en aquells motors que considerem prioritaris i, per fer-ho, el millor és definir plans a 90 dies, que són prou temps com per aconseguir resultats, però no massa, per a pemetre'ns guanyar focus i intensitat en el joc.

"A les empreses els cal: analitzar on són i què fan (observació), definir les seves prioritats (estratègia), passar a l'acció en conseqüència (tàctica), i tenir clares les fortaleses (habilitats)"

Per últim, com a part d'aquesta tàctica, hem d'avaluar quins recursos tenim i què ens caldria per millorar estils diferents, pel que caldrà avaluar acuradament els resultats obtinguts i les fortaleses que tenim.

El creixement és divertit perquè posa davant del mirall empreses i empresaris de diferents estils. Des d'aquells que desitgen créixer però tenen por de manifestar-ho, fins a aquells que ho diuen constantment però no semblen desitjar-ho, ja que no actuen en conseqüència. Normalment, ens trobem en un punt intermig que ens obliga a treballar aspectes estratègics i tàctics en diferents proporcions, i és per això que vaig escriure el llibre Creix i prospera, per a ajudar a les empreses a triar el seu joc i actuar en conseqüència.

Més informació
Atraure i retenir talent és un joc creat per tu
La revolució tecnològica: deixar de moure's com una gallina escapçada
Avui et destaquem
El més llegit