Una startup centenària? | Toni Galmés
Una startup centenària? | Toni Galmés

Una startup centenària?

Un startup centenària? | Toni Galmés
Una startup centenària? | Toni Galmés

El ritme de creixement de les startups catalanes no para. El nostre país té més de 2.100 startups, una xifra sense precedents i que suposa un creixement del 4% en tan sols un any. Innovació, molta tecnologia i un ritme de facturació envejable amb 2.100 milions d'euros, segons l'Anàlisi de l'ecosistema startup a Catalunya 2023 d'Acció. Ara bé, què s'entén per startup? L'opinadora Rat Gasol ho posa sobre la taula per la disparitat de criteris. Fins fa poc el marc regulador considerava com a startup les empreses de nova creació que no tinguessin més de tres anys. En canvi, amb la nova Llei 28/2002 s'eixampla fins als cinc anys i, excepcionalment, fins als set. I entitats com Acció ho emmarca sota el paraigua de companyies d'edat fins a deu anys.

Toni Galmés il·lustra amb humor la diversitat de criteris i presenta el cas d'una startup centenària. Es diu 'La Puntual, vetes i fils', té una llarga trajectòria i els impulsors parlen de buscar un relleu generacional a través de Linkedin. Benvinguts al dinàmic món "startupero".

Més informació
Creixem, cert. Però som fidels a la realitat?
Catalunya té 2.100 startups amb "vocació de perdurabilitat"
Avui et destaquem
El més llegit