Niko Cuenca Beristain

niko cuenca via empresa
Analista econòmic

Niko Cuenca és gestor per a empreses en matèria financera i analista econòmic en mitjans de comunicació. Durant anys ha col·laborat amb diversos mitjans de comunicació en l'estudi de diferents aspectes de l'economia. Ha impartit docència en universitats públiques i privades en el camp del màrqueting, la gestió financera i l'anàlisi econòmica. Exerceix com a gestor per a empreses en l'àmbit de les entitats financeres i treballa també com mentor en projectes d'emprenedoria. Els seus àmbits d'actuació són, entre d'altres, l'economia social, l'emprenedoria, l'anàlisi econòmica i la normalització lingüística.