Com es transmet la COVID19? Mesures de prevenció i tipus de mascaretes

Les dues vies principals de transmissió són per contacte o gotes, però també hi ha la transmissió aèria

Un home porta una mascareta dins de l'avió | iStock Un home porta una mascareta dins de l'avió | iStock

La COVID19 és una malaltia causada per un nou coronavirus denominat SARS-CoV-2. Donada la ràpida expansió del SARS-CoV-2, el passat 11 de març, l’OMS va declarar la situació de pandèmia que va provocar una emergència global de salut i va causar tant una saturació del sistema sanitari, com la necessitat d'establir mesures a nivell poblacional per contenir l'expansió. Cal destacar que la contagiositat del virus juntament amb l’absència d’immunitat a la població i la falta de vacuna han propiciat un escenari perfecte per a la propagació d’aquesta malaltia.

Davant d’una situació com aquesta, és imprescindible entendre el comportament d’aquest virus i les diferents formes de contagi per tal de poder establir mesures efectives per evitar-lo. La informació disponible sobre el SARS-CoV-2 és limitada, ja que es tracta d’un nou agent, però donada la seva similitud a d’altres virus ja més coneguts i observant el seu comportament aquests últims mesos, s’ha pogut avançar en el seu estudi. Inicialment, les dues vies principals de transmissió que s’han considerat són la transmissió per contacte i la transmissió per gotes, si bé és cert que en els últims temps s’està instant també a tenir en compte la transmissió aèria.

L’evidència suggereix que el SARS-CoV-2 es propaga entre persones a través de contacte directe, indirecte a través de superfícies i objectes contaminats, i per contacte estret amb gent infectada a través de secrecions nasals i orals (saliva, secrecions respiratòries i gotes). Es parla de contagi per gotes habitualment per secrecions de >10µm que són alliberades quan una persona infectada esternuda, tus o parla. La mida d’aquestes secrecions provoca que caiguin per l’efecte de la gravetat i són massa grans per seguir les línies de flux aeri de la inhalació. Tot i així, aquestes secrecions poden contagiar o bé a persones que es trobin en contacte pròxim (<1 m) amb una persona infectada quan les gotes cauen als ulls, al nas o la boca, o a través de contacte de superfícies que queden infectades quan les gotes s’hi dipositen. Així doncs, per evitar el contacte amb les gotes és important mantenir la distància de seguretat, el rentat de mans freqüents i tapar-se la boca amb un mocador o el colze si esternudem o tossim. L’ús de mascareta de tela ajuda a prevenir també el contagi en aquestes situacions.

"Les mascaretes quirúrgiques disminueixen la transmissió per gotes i són les recomanades per a la població general, les mascaretes auto-filtrants prevenen la transmissió aèria per aerosols i estan recomanades per personal sanitari"

La transmissió aèria es dona quan es produeixen gotes molt petites (<10µm) anomenades aerosols. Els aerosols no estan tan directament influenciats per la gravetat degut al seu poc pes i per tant poden mantenir-se suspesos a l’aire durant períodes de temps més llargs, podent ser transportats a certa distància. Alguns agents com la tuberculosis o el xarampió són coneguts per la seva transmissió aèria. En el cas del SARS-CoV-2, s’ha demostrat que alguns procediments mèdics poden causar la formació d’aerosols que continguin el virus i per aquest motiu és essencial que els sanitaris vagin equipats amb EPI apropiats. Per altra banda, la detecció de brots de COVID19 en certes zones, sobretot en espais tancats i amb poca ventilació, fa que la transmissió aèria per aerosols en aquests casos no pugui ser descartada i per tant calen més estudis.  

Basat en la informació que es té fins ara, se sap que la transmissió de la COVID19 es dóna sobretot per persones infectades i amb símptomes, però també pot donar-se inclús abans que aquests símptomes apareguin. Per aquest motiu és fonamental mantenir les mesures de prevenció que inclouen el distanciament social, el rentat freqüent de mans i l’ús de mascareta. Pel que fa a l’ús de mascareta és important recalcar que la protecció que aporta la mateixa depèn del seu bon ús i que es complementi amb el rentat de mans abans i després de la seva utilització. A grans trets, existeixen dos tipus de mascaretes: les quirúrgiques o de tela i les auto-filtrants (N95, FFP2 i FFP3). Les mascaretes quirúrgiques tenen com a objectiu disminuir la transmissió per gotes i són les recomanades per la població general, mentre que les mascaretes auto-filtrants s’utilitzen per prevenir la transmissió aèria per aerosols i estan recomanades per personal sanitari durant certs procediments mèdics. Cal remarcar que no s’haurien d’utilitzar mascaretes auto-filtrants amb vàlvula d’exhalació, ja que protegeixen al qui la porta però no a la resta de persones. En cas d’utilitzar-les, es recomana l’ús de mascareta quirúrgica sobre la mascareta auto-filtrant.     

Més informació
Consells per prevenir els brots d'acne i rosàcia a causa de la mascareta
L’inversor dubta, comprar salut o turisme?
Avui et destaquem
El més llegit