8M: Terminologia de les dones en el món laboral

Podrem etiquetar algun dia com a obsolets termes com ara estereotip de gènere, biaix de gènere, bretxa de gènere o bretxa salarial de gènere?

8M: Terminologia de les dones en el món laboral | Termcat 8M: Terminologia de les dones en el món laboral | Termcat

Avui, 8 de març, se celebra el Dia Internacional de les Dones i és una bona ocasió per a destacar una terminologia que palesa la realitat laboral i social de moltes dones arreu del món. Per això aquesta vegada els termes que proposem no presenten cap problema formal en la denominació sinó en els conceptes a què fan referència; són conceptes vinculats a les dones en l’entorn laboral i social que, malgrat alguns avenços, encara perviuen en ple segle XXI.

Es podrà arribar a substituir algun dia la desigualtat de gènere, que es concreta en diferències d’estatus, poder i prestigi entre les dones i els homes que formen part d’una mateixa societat, per l’equitat de gènere que, a partir del reconeixement de la diferència entre homes i dones, pretén assolir la igualtat d’oportunitats per canviar l’escenari cap a una societat igualitària?

Podrem superar cadascuna de les barreres invisibles, resultants de normes i valors tradicionals, que impedeixen l’accés de les dones a la presa de decisions i la seva participació plena en la societat?

Quant de temps ha de passar per trencar la porta de vidre, el sostre de vidre o el terra enganxós, que impedeix el desenvolupament o l’ascens en la carrera professional d’una dona en igualtat de condicions amb un home?

Avui és una bona ocasió per a destacar una terminologia que palesa la realitat laboral i social de moltes dones arreu del món

Podrem etiquetar algun dia com a obsolets termes com ara estereotip de gènere, biaix de gènere, bretxa de gènere o bretxa salarial de gènere?

Quan s’establirà una política de conciliació que permeti equilibrar la doble jornada o, fins i tot, la triple jornada a què, generalment, es veuen abocades les dones per a poder abastar la seva jornada laboral remunerada i les hores que esmercen al treball domèstic i de cura, i a activitats polítiques, socials o comunitàries?

Aconseguirem frenar la fuga de talent femení? I, finalment, però no menys important, serem capaços de treballar per a erradicar aquesta xacra anomenada pobresa, que afecta milions i milions de persones arreu del planeta? Fins i tot en aquest cas, també es fa necessari l’existència d’un terme com feminització de la pobresa per a destacar la prevalença creixent de la pobresa entre les dones en comparació amb els homes.

En aquesta Terminologia de les dones en el món laboral podeu consultar, tots els dies de l’any, i també cada 8 de març, aquests i altres termes relacionats amb aquest àmbit. 

Més informació
Creix el nombre de dones que ocupen el càrrec de CEO i directora general
Nova vaga general el 8 de març contra les violències i desigualtats que pateixen les dones
L'Eurocambra aprova exigir un 40% de dones en els llocs directius de les grans empreses
Avui et destaquem
El més llegit