Amores: "Catalunya és un dels territoris amb més centres d'investigació relacionats amb l'aigua"

Xavier Amores és el director del Clúster Català de l'Aigua i reivindica la importància d'aquest sector a Catalunya

Xavier Amores, director del Clúster Català de l'Aigua | Cedida Xavier Amores, director del Clúster Català de l'Aigua | Cedida

El Catalan Water Partnership és el Clúster Català de l'Aigua i va néixer el 2008 amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses del sector. Catalunya és un dels principals pols mundials d'aquest àmbit, amb multinacionals que marquen tendència i lideren el mercat. L'entitat aplega Més de 120 empreses i centres de coneixement, amb una facturació conjunta de més 5.000 milions d'euros i presència a gairebé 200 països.

VIA Empresa conversa amb Xavier Amores, director de l'entitat i escollit com un dels millors tres directors de clústers d'Europa.

Quina rellevància té el sector de l'aigua a Catalunya?

Representa un 2,1% del PIB, és un sector econòmicament rellevant. I és més significatiu que, en relació a altres regions, el pes a Catalunya és molt important. Hi ha moltes empreses i centres d'investigació i coneixement, no és gaire habitual trobar en altres llocs del món aquesta concentració.

Per què passa?

Hi ha una combinació de factors: hi ha una situació climàtica que fa que l'aigua sigui un repte més rellevant que en altres indrets. Tenim la presència de grans empreses tractores. L'empresa més gran de piscines del món, Fluidra, està a Catalunya. I al seu voltant s'ha anat creant un conjunt de pimes tecnològiques. Catalunya és un dels territoris amb més centres d'investigació relacionats amb l'aigua i permet crear més professionals. Quan mirem el món, veiem que on hi ha reptes rellevants amb la gestió de l'aigua com Israel, Singapur o Califòrnia és on més importància té aquest sector.

És un sector amb alt valor afegit i tecnològic?

No es podria comparar amb altres sectors molt intensius tecnològicament. Però dins de l'àmbit de l'aigua, Catalunya és un dels pols on es concentren més projectes europeus. Hi ha un posicionament en tecnologies molt important a Catalunya en àmbits com la reutilització, qualitat de l'aigua o digitalització. Quan anem a algunes de les fires més rellevants del món, per exemple a Singapur, hi havia un pavelló català. És quelcom que potser passa desapercebut, potser el sector no és tan visible, però hi ha un cert posicionament com a hub tecnològic.

Amores: "Hi ha empreses catalanes amb projectes molt innovadors i tecnologies punteres"

Quina importància poden tenir els Next Generation?

En l'última convocatòria del Ministeri del Next Generation, el Clúster de l'Aigua som dels que hem aconseguit més projectes. Projectes de com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a detectar pèrdues d'aigua, promoure bessons digitals per la gestió del cicle de l'aigua, projectes per garantir i assegurar la qualitat més gran de l'aigua o d'alerta primerenca davant d'inundacions. En la indústria 4.0, Big Data, IA, ciberseguretat, hi ha empreses catalanes amb projectes molt innovadors i tecnologies punteres.

Quina expansió internacional té?

En els últims cinc o sis anys hem acompanyat empreses a una vintena de països. En uns dies marxem a Sud-àfrica per promoure tecnologies que s'estan utilitzant i poden ser útils en un país amb un estrès hídric molt important. Hi ha empreses que treballen amb països amb condicions similars i altres més tecnològics.

Amores: "No va ser casual que el clúster naixés el 2008, quan veníem d'una sequera molt intensa"

L'aigua és cada vegada un bé més escàs. Com ho afronteu?

No va ser casual que el clúster naixés el 2008, quan veníem d'una sequera molt intensa. S'ha anat consolidant la idea que l'estrès hídric és cada vegada més rellevant. No només pel conjunt de la població, sinó per tots els sectors econòmics. L'aigua és rellevant per tots els àmbits. Aquest gran repte que tenim actua d'incentiu per promoure projectes d'innovació. Al complex industrial de Tarragona hi ha uns dels projectes de reaprofitament més gran i no és casual. En els pròxims anys, la reutilització anirà a molt més.

No es reaprofita prou l'aigua?

Molt sovint l'aigua de depuradores l'hem fet servir per recuperar cabals o usos ambientals. A Espanya s'ha utilitzat molt pel regadiu. En el futur veurem més actuacions de caràcter industrial, garantint una qualitat i preu competitiu. S'està incentivant que ajuntaments puguin fer plantes de reutilització. Veurem incrementar les dessaladores, que ja s'han afegit com un actiu més i la reutilització.

Instal·lacions molt costoses diuen.

Sense cap dubte hi ha previsions que les dessaladores aniran a més, però no impedeix que segueix havent-hi reptes. Sobretot com podem reduir el consum energètic, que és un tema que ocupa a tots els sectors i el de l'aigua també. Però hi ha temes de futur com Sea for value, que es planteja com podríem convertir parts dels residus de les dessaladores per tenir minerals i metalls valuosos amb usos posteriors. A Europa hi ha manca d'alguns minerals que podríem trobar en aquests residus. És a llarg termini.

Amores: "Els experts ens diuen que en els propers 20 anys s'incrementarà l'estrès hídric"

Quin és el futur d'accés a l'aigua?

Els experts ens diuen que en els propers 20 anys s'incrementarà l'estrès hídric i la nostra és una de les zones on es preveu més manca de disponibilitat. I es continuarà incrementant la desertització, hi haurà augment de la temperatura i la manca de gestió forestal no ajudarà. Hi ha factors que ens dirigeixen a una situació que empitjorarà. La reutilització representa el 10% del total que es podria fer i s'haurà d'incrementar. Serà inconcebible pensar que ho llancem al mar. Cada vegada que un recurs té menys quantitat, guanya valor. El consum d'aigua dels ciutadans de Catalunya és baix en comparació a altres ciutats, consumim relativament poc. Però se li ha d'afegir l'ús agrícola, industrial o turístic.

Es preveuen conflictes per l'aigua?

Els conflictes al voltant de l'aigua no venen d'avui, sempre ha estat un factor importantíssim a qualsevol societat o economia. Veurem una intensificació sobre la pressió d'aquest recurs. A Europa hem d'esperar que, gràcies a la tecnologia, no es generi un conflicte. Però arreu del món, acaba esdevenint un factor clau de desenvolupament social i econòmic i possiblement veurem més conflictes. L'avantatge és que tindrem tecnologies i cada vegada millors. Hem de ser capaços d'avançar la legislació, la innovació sovint es troba barreres legals o socials, per exemple amb l'aigua de la depuradora.

Avui et destaquem
El més llegit