Els autònoms podran cobrar l'atur si els seus ingressos cauen en picat

Els treballadors per compte propi que cessin l'activitat o deixin de facturar un 75% de l'habitual podran accedir a la prestació de desocupació

Els autònoms podran cobrar l'atur durant la crisi del coronavirus si cauen en picat els seus ingressos | ACN Els autònoms podran cobrar l'atur durant la crisi del coronavirus si cauen en picat els seus ingressos | ACN

Els autònoms que deixin de facturar almenys un 75% de la mitjana del semestre anterior o que la seva activitat estigui suspesa per l'estat d'alarma tindran dret a rebre una prestació d'atur. Així ho preveu el reial decret de mesures extraordinàries per fer front al coronavirus que ha promogut el Govern espanyol i que publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Entre els requisits per acollir-s'hi hi ha estar afiliats i en alta a la Seguretat Social en el moment que es va decretar l'estat d'alarma i estar al corrent dels pagaments. Si no és així, el treballador per compte propi tindrà un termini de 30 dies naturals improrrogables per ingressar la quantitat pendent. El reial decret, signat pel rei Felip VI i que detalla les mesures aprovades aquest dimarts pel Govern espanyol, també estableix que la quantitat que percebran els autònoms es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora.

Més info: L'Estat mobilitza 200.000 milions d'euros per pal·liar l'impacte del coronavirus

Si no s'acredita el període mínim per tenir dret a la prestació, percebrà el 70% de la base mínima de cotització del règim d'autònoms o de treballadors del mar, si s'escau. Quant a la durada de la prestació, serà d'un mes i es podrà ampliar fins al darrer dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, si és que aquest es prorroga, tal com ja va deixar entreveure el Govern espanyol fa uns dies. El text també assegura que els autònoms no consumiran l'atur en cas que en un futur hi hagin de recórrer perquè cessen l'activitat.

Pel que fa a les empreses que es vegin obligades a suspendre un contracte per força major com a conseqüència del Covid-19, hauran d'acreditar la caiguda de l'activitat amb un informe davant de l'autoritat laboral, que haurà de contrastar-ho i donar una resposta en un termini de cinc dies des de la sol·licitud. D'altra banda, el reial decret també preveu que les empreses estaran exemptes d'abonar el 75% en concepte de Seguretat Social i es bonificarà al 100% a aquelles que tinguin menys de 50 treballadors i es comprometin a mantenir-los.

Més informació
Els comerços hibernen ‘sine die’
Covid-19 versus el comerç català minorista
"Me'n vaig a l’atur"
Avui et destaquem
El més llegit