El banc ideal pels catalans: més del 47% prefereixen un model híbrid

Tan sols el 17 % dels catalans prefereix la banca purament digital

Más del 47% de los catalanes prefieren un modelo híbrido Más del 47% de los catalanes prefieren un modelo híbrido

Quasi la meitat dels catalans prefereixen que el seu banc ofereixi un model híbrid, és a dir, que combini un servei tant digital com presencial, per poder triar. Del restant, un 36% vol atenció presencial disponible en tot moment, i només un 17% optaria per un banc purament digital, un 3% més que la mitjana nacional. Això es reflecteix en la tercera edició de l'Estudi Percepció i hàbits dels espanyols respecte al sector bancari realitzat per Nickel, el compte que s'obre en estancs i loteries, amb la finalitat de conèixer a fons el sentiment dels consumidors cap a aquest sector. Aquesta preferència contrasta amb la idea que el futur dels serveis bancaris hauria de ser únicament digital: no sembla que el mercat demani un model així.

La digitalització ha transformat la manera com interactuem amb els serveis financers, però els catalans continuen valorant la importància de tenir opcions flexibles en relacionar-se amb el seu banc. Quan se'ls pregunta sobre les opcions de banc que ofereixen un servei únicament digital, al 37% dels enquestats els sembla que és còmode, però la resta declara que troben a faltar la possibilitat de ser atesos en una sucursal per a qualsevol cosa (26%) o, almenys, poder tenir una opció presencial per a gestions importants (37%). És a dir, aprecien la comoditat d'un servei digital, però valoren poder triar.

Aprecien la comoditat d'un servei digital, però valoren poder triar

El servei presencial com a principal àrea de millora

L'estudi també pregunta per l'opinió dels enquestats quant a quines serien, per a ells, les àrees de millora del sector bancari. L'atenció presencial es posiciona com el principal aspecte a millorar per a més de la meitat dels enquestats, en el 53% dels casos, sent aquest aspecte de millora un 3% major que en la mitjana nacional. Li segueixen una major amplada horària a les sucursals (44%) i una millor atenció a les persones grans (43%). A diferència de la mitjana nacional, els usuaris exigeixen una major amplada horària, ocupant el segon lloc i avançant a la millora d'una millor atenció a les persones grans.

"En Nickel sempre hem apostat per l'atenció humana com una peça clau per no deixar ningú enrere: oferir serveis financers bàsics, de manera propera i de confiança, en comerços de tota la vida, com estancs i loteries", afirma Mònica Correia, CEO de Nickel a Espanya.

La preferència per un model híbrid no és qüestió d'edat

En l'estudi es veuen diferències generacionals, però no com es podria esperar: els joves catalans d'entre 18 i 30 anys també prefereixen un model híbrid en una proporció encara major que la mitjana catalana, sent un 7% superior (54%). És a dir, no per ser més joves prefereixen un model purament digital. No obstant això, com era d'esperar, entre els majors de 50 anys, només un 10% es decantaria per un servei totalment digital, un 7% menys que per a la resta d'adults.

D'aquesta forma, queda patent que la població catalana, independentment de la seva edat, és reticent davant la idea que el sector bancari deixi d'oferir servei presencial per complet.

Més informació
PWM reconeix CaixaBank com la millor entitat de banca privada digital d'Europa el 2024
CaixaBank lidera el negoci de la banca digital a Espanya
CaixaBank se situa com a líder en banca digital a Espanya
Avui et destaquem
El més llegit