Celiaquia: el gluten és perjudicial per a la salut?

La intolerància al glúten i l'al·lèrgia a aquest component són coses diferents i s'ha de tenir en compte a la dieta

La celiaquía i l'alèrgia al glúten són coses diferents La celiaquía i l'alèrgia al glúten són coses diferents

Segons la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya (FACE), la Malaltia Celíaca (EC) és una malaltia sistèmica intervinguda pel sistema immunològic, provocada pel gluten i prolamines relacionades, en individus genèticament susceptibles. Es caracteritza per la presència d'una combinació variable de manifestacions clíniques dependents del gluten, anticossos específics de l'EC, haplotips HLA DQ2 o DQ8 i malalties gastrointestinals.

Els símptomes més freqüents són: pèrdua de pes, pèrdua de gana, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, distensió abdominal, pèrdua de massa muscular, retard en el creixement, alteracions del caràcter (irritabilitat, apatia ...), dolors abdominals, meteorisme, entre d'altres.

El gluten és una proteïna que es troba en el blat, espelta, sègol i l'ordi, que desencadena inflamació i dany intestinal en persones amb EC. Les persones amb símptomes intestinals o extra-intestinals desencadenats pel gluten, però que no compleixen amb els criteris formals per l'EC, poden tenir sensibilitat al gluten no celíaca (SGNC), una entitat clínica amb base biològica encara no investigada prou.

És important tenir en compte que, si hi ha sospita de patir SGNC, no és aconsellable iniciar la dieta sense gluten sense haver descartat abans la malaltia celíaca com a tal i l'al·lèrgia al blat, ja de fer-ho es pot emmascarar tant la malaltia celíaca com algun altre problema. En aquests casos, abans d'actuar, s'ha d'analitzar molt bé la història del pacient, tant personal com familiar, i fer els estudis corresponents.

Al marge de la celiaquia, hi ha estudis que demostrin que el gluten és perjudicial per a la salut en qualsevol individu?

Actualment hi ha molt "atac" al gluten i una tendència a retirar-lo de l'alimentació. Si bé és cert que hi ha estudis que demostren que el gluten és perjudicial en aquelles persones diagnosticades amb EC i / o al·lèrgia al blat, per contra, per a la SGNC, es té poca informació.

Segons la FACE, la sensibilitat al gluten no celíaca és una patologia que pateixen persones a les que se'ls ha descartat l'EC i / o al·lèrgia al blat. Malgrat incloure el terme gluten en el nom, es desconeix si aquest component del blat, altres proteïnes o els hidrats de carboni són els que desencadenen la simptomatologia (inflor abdominal, diarrees, dolor, cansament ...).

Descartant EC, al·lèrgia al blat i la SGNC, per a la resta de població que pugui presentar una simptomatologia similar, la recomanació seria igualment acudir a un professional de la salut especialitzat en aquest camp abans d'auto-retirar el gluten. Perquè, per contra, sí que hi ha estudis que demostren en aquest tipus de població que auto-retirar el gluten de la seva dieta pot incrementar el risc cardiovascular. No per evitar la ingestió del gluten, sinó per l'alt consum de productes industrials sense gluten, als quals se'ls treu la proteïna gluten compensant amb greixos perjudicials per a la salut vascular.

En cas que presenti la simptomatologia descrita, però s'hagi descartat l'EC, l'al·lèrgia al blat i la SGNC, l'informem que mitjançant un estudi genètic es pot aprofundir en la caracterització metabòlica en funció de la genètica. Aquesta anàlisi ens revelaria el potencial de reacció que té l'individu davant dels diferents aliments. A més, permet conèixer la capacitat de reacció del sistema immunitari de cada individu, que estaria determinat pel seu potencial innat per regular l'equilibri dels diferents mediadors de la resposta immunitària (científicament conegudes com "interleucines pro- i antiinflamatòries"). Si el seu potencial mostra una major tendència a alliberar els mediadors que afavoreixen la inflamació (pro-inflamatoris) enfront dels que la controlen (antiinflamatoris), lògicament tindrà més risc a presentar una simptomatologia que reflecteixi un excés d'inflamació (entre elles, la inflamació intestinal). Un cop identificats aquests casos, podem actuar sobre aquestes causes, reaccionant en conseqüència de forma directa per evitar o reduir el risc al desenvolupament d'intoleràncies.

Independentment del diagnòstic es recomanaria una alimentació saludable a base de matèria primera, evitar els productes industrials, fer una bona lectura de les etiquetes nutricionals i documentar-se correctament a través dels professionals de la salut especialitzats en aquest camp.

Més informació
Les tecnologies en l'àmbit de la salut també seran protagonistes del DES2019
La salut mental a les empreses
Un 25% dels centres de salut fan servir realitat virtual
Avui et destaquem
El més llegit