Preparem-nos

L'esperança i les problemàtiques del comerç de proximitat: rendibilitat, inversió i demanda

El primer marketplace associatiu de Catalunya servirà perquè tots els comerços puguin vendre en línia | iStock El primer marketplace associatiu de Catalunya servirà perquè tots els comerços puguin vendre en línia | iStock

La desescalada està reportant indicadors que inviten al sector comerç a l’esperança. La tornada a l’activitat, les xifres de venda en augment gradual i la millora de l’estat d’ànim rere el taulell és un fet que cal subratllar. El present és aquest i cal assaborir-lo.

Tot plegat, sense perdre de vista algunes problemàtiques que sorgiran i condicionaran el comerç de proximitat en el futur. N’enumeraré tres.

"La desescalada està reportant indicadors que inviten al sector comerç a l’esperança"

La primera té relació amb la pèrdua de rendibilitat del sector. El món empresarial sap prou bé que la rendibilitat es calcula a partir del marge però, també, de la rotació de les existències. I des de fa pocs dies els estocs han tornat a circular – per fi! - encara que a un ritme lent. Per tant, preparem-nos per un any de baixa rendibilitat en el sector, perquè els marges difícilment milloraran i la rotació ha estat completament paralitzada durant dos mesos.

La segona problemàtica apunta a una possible disminució de la capacitat d’inversió futura de molts negocis i, de retruc, a una pèrdua d’oportunitats.

L’endeutament ha estat una de les poques solucions que ha tingut el comerç per disposar de liquiditat immediata i garantir la supervivència de les seves empreses. Ara bé, en cas que sorgeixin oportunitats que requereixin d’inversió, aquells negocis endeutats tindran menys múscul financer per accedir-hi amb solvència.

Més info: Recompensar els sanitaris fomentant el turisme i el comerç

La manca d’inversió, a més, pot afectar la renovació dels establiments i l’adaptació constant que s’ha de dur a terme per satisfer les exigències de la clientela. Per tant, preparem-nos per afrontar una etapa de baixes inversions que poden anar en detriment de la generació de valor dels negocis i la pèrdua d’avantatges competitius d’aquelles empreses endeutades.

La tercera amenaça té a veure amb el comportament de la demanda en els propers mesos i la seva afectació en l’economia. Aquí, el sector comerç estarà directa i indirectament condicionat per les polítiques de reconstrucció que es duguin a terme. Hi entren en joc múltiples decisions que, entre d’altres, hauran de ser capaces d’evitar una pèrdua de poder adquisitiu i propiciar estímuls al consum.

"Preparem-nos per un període en què l’atur, el poder adquisitiu de les llars, els tipus d’interès i la temporada turística més important de la història, poden ser elements clau que condicionaran la demanda"

Per tant, preparem-nos per un període en què l’atur, el poder adquisitiu de les llars, els tipus d’interès i la temporada turística més important de la història, poden ser elements clau que condicionaran la demanda.

La intel·ligència del mercat s’encarregarà de la resta.

Més informació
'Back to basics': les noves temporades del comerç
Avui et destaquem
El més llegit