Els consultors catalans i la “sorpresa” de l’1,8% del PIB català

La reivindicació d'un perfil professional paritari, jove i amb una remuneració que supera els 2.000 euros mensuals

El impacto de la consultoría en Catalunya | Cedida El impacto de la consultoría en Catalunya | Cedida

És la consultoria una de les professions més desconegudes a Catalunya? Possiblement alguns opinaran que sí atès que engloba moltes temàtiques diferents, però per d'altres no, ja que ocupa més de 28.000 treballadors al nostre país i amb un salari gens menyspreable, segons l'informe L’impacte de la consultoria a Catalunya, presentat per l’ACEC-Patronal de les Consultores de Catalunya i la UPF Barcelona School of Management (UPF-BSM). Un sector que representa gairebé el 2% del PIB català, una facturació anual acumulada superior als 4.360 milions d'euros i amb un gruix de talent jove i paritari.

Si anem al gra, un consultor és un professional que domina un tema específic i que utilitza el seu coneixement per ajudar a altres persones que no disposen de suficient bagatge per afrontar-ho. Hi ha diferents perfils, com ara un consultor de vendes, de màrqueting, financer, de gestió empresarial, de recursos humans o jurídic, entre d'altres. A la resta del món les dues consultories més conegudes són McKinsey & Company i The Boston Consulting Group. Respecte a Catalunya, de les empreses més grans en l’àmbit de facturació destaca Deloitte, KPMG, Accenture, Indra, T-Systems o Cagemini, entre d’altres.

Els entrellats de la consultoria

De l'estudi se n’extreu que el sector està integrat per 4.586 empreses, de les quals 4.381 també tenen la seva seu social a Catalunya i no a Madrid, que en aquests casos “no ho capitalitza tot”. El naixement de noves companyies ha sigut sempre constant, registrant un creixement acumulat de gairebé el 50% en l’última dècada i que “no es va frenar durant la pandèmia ni va provocar acomiadaments generalitzats”, apunta Oriol Montanyà, director de l’Observatori de Sostenibilitat de la UPF Barcelona School of Management i líder de l’estudi. Així mateix, l’ocupació generada per les empreses de consultoria també ha experimentat una progressió clarament ascendent, passant de 12.917 treballadors el 2012 als 28.706 empleats de 2021.

La consultoria a Catalunya: de 12.917 treballadors el 2012 als 28.706 empleats de 2021

Respecte a l’impacte econòmic, la facturació procedeix principalment de clients de l’Estat espanyol (81%) però també de la Unió Europea (11%) i de la resta del món (8%). Cal subratllar que aquest volum de vendes representa un 1,83% del PIB català i que és substancialment superior al d’altres sectors de serveis comparables, com les activitats jurídiques, immobiliàries, d’auditoria o d’enginyeria. I el mateix passa amb la productivitat -entesa com l'aportació de cada ocupat a la generació de rendes de l'empresa-, ja que la consultoria és un dels sectors que més valor produeix per empleat, amb una aportació concreta de 72.056 euros.

Més info: Vila-Massanas: "La incertesa fa perdre la son als directius, però no ho poden dir"

Pel que fa a la mida de les empreses, el 98% de les companyies de consultoria l’any 2021 són micro o petites empreses. És a dir d’1 a 9 treballadors. 67 d’elles són mitjanes empreses i 24, grans. Els ingressos d’aquestes empreses provenen majoritàriament de Catalunya i Espanya, mentre que el 15% restant prové de clients internacionals.

El 98% de les companyies de consultoria l’any 2021 són micro o petites empreses

Segons la mostra de les onze empreses de consultoria analitzades, la consultoria de Catalunya ocupa a persones amb contractes fixes (més d’un 75% dels casos), amb plantilles paritàries pel que fa al gènere -segons dades de l’Idescat, el 2021, el percentatge de dones arriba al 51,2%- i poc envellides, formades majoritàriament per persones menors de 30 anys. La gran majoria de consultors rep més de 2.000 euros mensuals nets. Montanyà apunta que “en els trams salarials baixos de fins a 1.500 euros mensuals s’hi troba un 31% dels treballadors”. “Com a conseqüència, més del 60% de les empreses paguen més de 2.000 euros i molts d’ells arriben als 5.000 euros mensuals”, continua el director. L’informe evidencia també que un 72% de la mostra enquestada inverteix en innovació, destacant els projectes de caràcter mediambiental.

 

Jornades maratonianes?

Fonts de l’informe apunten a VIA Empresa que la tendència de ser un “sector amb jornades maratonianes de gairebé 12 hores diàries” ha canviat al llarg del temps. “Sí que és veritat que hi ha la fama de treballar moltes hores, sobretot els més juniors, però que acaba compensant posteriorment, en aprenentatge i desenvolupament de la carrera professional”. Montanyà apunta que “a Catalunya no hi ha hagut la gran renúncia de professionals al sector, com sí ha succeït als països anglosaxons i que s’ha visibilitat als nombrosos mitjans de comunicació”. En aquests moments, gairebé el 100% de les companyies apunta que estan desenvolupant polítiques de flexibilitat horària, mesures de conciliació laboral, codis ètics, plans d’igualtat i protocols d’assetjament sexual. També que la majoria d’elles mesuren el consum energètic, les emissions contaminants i el reciclatge de residus.

Montanyà (UPF): "A Catalunya no hi ha hagut la gran renúncia de professionals al sector, com sí ha succeït als països anglosaxons i que s’ha visibilitat als nombrosos mitjans de comunicació

I les conclusions finals de l’estudi: el sector de la consultoria a Catalunya gaudeix de bona salut, en els darrers deu anys ha experimentat un creixement sostingut, hi ha un pes específic en l’economia catalana i que s’estan impulsant mesures per millorar l’impacte mediambiental i social. I els deures pendents: més pedagogia, més visibilització de la tasca del professional, quantificació de les hores treballades ordinàries i extraordinàries, però la radiografia del sector és un (gran) primer pas.

Més informació
Lideratge i humilitat
10 reptes del lideratge en temps turbulents
Igualtat i equitat davant les oportunitats: claus del lideratge actual
Avui et destaquem
El més llegit