Què passa amb els contractes de serveis públics?

La impossibilitat de revisió d’aquests contractes compromet la contribució de les consultores a l’oportunitat de transformació econòmica i social del país

Les administracions públiques estan pagant preus obsolets a les consultores i, precisament això, afecta a la seva capacitat per captar talent. / iStock Les administracions públiques estan pagant preus obsolets a les consultores i, precisament això, afecta a la seva capacitat per captar talent. / iStock

Estem vivint un moment clau per a la competitivitat del nostre país. Ens trobem davant d’un escenari de canvi que afecta el conjunt de sectors productius del territori i que necessita els serveis, l’experiència i el coneixement de les empreses consultores. Els fons Next Generation ens ofereixen una oportunitat de transformació econòmica i social molt valuosa, i una de les claus per acomplir-la és el talent.

La manca de talent tecnològic que està patint el sector provoca que augmenti el cost d’aquest personal, que cada vegada és més difícil de retenir davant de la pressió del mercat internacional, amb rotacions de fins al 40%. Aquesta situació s’ha vist agreujada els últims dos anys per la pandèmia, amb l’extensió del teletreball i la globalització d’aquest mercat, a la vegada que la demanda de serveis de transformació s’ha accelerat.

En aquest camí cap a la competitivitat i la transformació digital del país, les consultores hi juguen un paper molt rellevant. Aquestes empreses, que representen el 2% del PIB català i uns 40.000 llocs de treball, estan patint les conseqüències de la inflació del cost del talent a causa, en part, dels preus obsolets dels contractes de serveis públics. La Llei de contractes del sector públic impossibilita la revisió de les tarifes d’aquests contractes per increment de l’IPC des de l’any 2015.

Les consultores estan patint les conseqüències de la inflació del cost del talent a causa, en part, dels preus obsolets dels contractes de serveis públics

Mentre que el 5 d’abril es va aprovar un decret de mesures excepcionals que permet revisar els contractes d’obres pel canvi de costos de la mà d’obra o els materials, no  s’han aprovat mesures similars pels contractes de serveis. En molts casos, el cost salarial de dur a terme aquests serveis de consultoria ha augmentat aproximadament un 30% en els darrers anys, sumant-li, a més, l’increment de l’IPC fins al 6,5% el 2021, que es trasllada també als salaris.

L’Administració és un dels primers compradors dels nostres serveis i actua com a mirall dins del mercat. Per aquest motiu, és imprescindible aprovar una mesura excepcional i urgent amb l’objectiu que els futurs contractes ja incloguin clàusules que facin possible la revisió dels imports dels contractes. El passat 30 de març, a les Illes Balears, ja es va aprovar un acord que recull mesures de caràcter extraordinari que autoritzen la revisió de preus també fora dels contractes d’obres.

És imprescindible aprovar una mesura excepcional perquè els futurs contractes de serveis incloguin clàusules que facin possible la revisió de preus

La missió de les empreses consultores ha estat des de sempre acompanyar els clients en el disseny, la implementació i la gestió dels plans de transformació. Des de fa ja un temps, aquesta tasca s’està veient compromesa per la manca de talent i la inflació dels seus costos, que provoca que estiguem desaprofitant com a país l’oportunitat d’utilitzar les noves fonts de finançament per a dur a terme amb qualitat els grans projectes transformadors per a una Catalunya més resilient. No té sentit que el talent català s’utilitzi per posar en marxa els projectes de futur d’altres països, mentre que els nostres es queden enrere.

Avui et destaquem
El més llegit