El cost per hora treballada es manté igual que el 2018

El cost salarial cau tres dècimes mentre que el laboral excloent pagaments extraordinaris i retards augmenta un 0,3%

El cost per hora treballada a l'Estat no pateix cap variació durant el primer trimestre | iStock El cost per hora treballada a l'Estat no pateix cap variació durant el primer trimestre | iStock

El cost per hora treballada a l'Estat no ha patit cap variació durant el primer trimestre del 2019 respecte el mateix període de l'any passat pel major nombre d'hores treballades ja que la Setmana Santa ha coincidit amb el segon trimestre, mentre que en el 2018 va ser en el primer, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística.

Més info: Westlake: "La manera d'apaivagar la incertesa és pagant els salaris a la gent"

El cost salarial ha caigut tres dècimes mentre que el cost laboral excloent pagaments extraordinaris i retards ha augmentat un 0,3%. Si s'eliminen els efectes estacionals i de calendari, la variació anual del cost per hora treballada és del 2,4%. Per components del cost, el cost salarial ha registrat una variació anual del 2,2% en dades corregides i els altres han augmentat un 2,9%.

Les seccions que han registrat majors increments anuals durant el primer trimestre són les activitats immobiliàries (+7,5%), les activitats artístiques, recreatives i d'entrenteniment (3,2%) i administració pública i defensa. Els majors descensos van correspondre a les activitats financeres i d'assegurances (-7,4%), indústries extractives (-2,8%) i activitats professionals.

Pel que fa el cost laboral, la variació trimestral entre el primer trimestre del 2019 i el quart trimestre del 2018, eliminant els efectes estacionals i de calendari, ha estat del 0,8%, Per components del cost, en dades desestacionalitzades i corregits de calendari, el cost salarial ha pujat un 0,7% i els altres costos un 1,2%. Sense tenir en compte, doncs, l'ajustament estacional i de calendari, la taxa trimestral és del -11,1% pel major pes de les pagues extraordinàries i endarreriments en quart trimestre respecte el primer del 2019.

Més informació
L'augment de salaris i pensions dispara el dèficit de l'Estat
La recuperació econòmica no ha arribat encara als salaris barcelonins
La retribució variable, la solució als salaris baixos
Avui et destaquem
El més llegit