Les dones només són el 37% dels directius

Els sectors dominats per elles, medicina, educació i comerç, són els més solvents

Només el 30% dels matriculats en carreres tècniques són dones Només el 30% dels matriculats en carreres tècniques són dones

Solament el 37% d'alts càrrecs com CEOs, directius o mànagers són dones. Aquesta és la principal conclusió a què ha arribat la consultora Kruk que publica un estudi en el marc del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. El mateix estudi indica, així mateix, que els sectors dominats per elles són educació, medicina i comerç: els més solvents.

L'estudi denuncia que no només és menor la presència de la dona en llocs de direcció en empreses privades. Aquesta bretxa de gènere també pot percebre's entre els càrrecs públics on, segons dades de l'INE del 2016, per exemple solament un 38,5% dels membres del Govern són dones, mentre que en les Direccions generals el percentatge femení és encara més baix, amb un 26,4%.

No obstant això, la major diferència s'aprecia en el percentatge de dones presents en els Consells d'Administració de les empreses que formen part de l'Ibex 35 i que només ocupen un 19,1% del total.

Segons les dades de l'estudi, aquesta bretxa de gènere també es percep en l'àmbit emprenedor: el 62% dels propietaris d'un negoci són homes, enfront del 38% que són dones. Alhora, en llocs de menor nivell la presència de la dona és més alta i supera al percentatge d'homes. Per exemple, si observem el segment de treballadors en pràctiques, les dones representen el 51% d'aquest grup, i els homes el 49%.

Educació, medicina i comerç

Les diferències de gènere varien substancialment en funció del sector professional en el qual ens trobem. Els sectors en els quals la presència de la dona és més notòria són, en primer lloc, l'educatiu, on un 69% dels enquestats són dones, seguit del sector comercial -que inclou venedors, comerciants o personal de botigues-, en el qual un 65% són dones, i el sector sanitari, on elles ocupen un 59%. Per contrapartida, els homes dominen amb gran diferencia els sectors de la construcció (87%) i del transport (81%).
 
El mateix estudi també detalla la solvència financera segons sexe i sector. Aquells sectors en els quals predominen les dones són alhora aquells que han obtingut millors resultats quant a solvència econòmica davant les obligacions de pagament i una millor planificació del pressupost. Per exemple, les persones dedicades a l'àmbit educatiu, en el qual predominen les dones, són les que porten el seu pressupost d'una manera més controlada i eviten gastar més del que disposen. Curiosament, el sector que gasta més del que li permet el pressupost familiar és el dels treballadors de la construcció (37%), on predominen els homes en un alt percentatge. A més, els representants del sector educatiu i el sector mèdic, dominats pel gènere femení, són els que menys problemes tenen a l'hora d'estar al corrent de pagaments.

Més informació
Estorach: "On són les dones? Dalt de l'escenari del Women in Mobile"
Dones aturades per la desigualtat de gènere
Una de cada quatre dones treballadores està en risc de pobresa
Avui et destaquem
El més llegit