El sindicat de tècnics d'Hisenda ha explicat les implicacions d'aquestes mesures
El sindicat de tècnics d'Hisenda ha explicat les implicacions d'aquestes mesures

Els tècnics d'Hisenda: la fuga d'empreses a Catalunya és "inapreciable"

En el cas del tribut de Societats, aquest no finança les comunitats, sinó que s'ingressa en les arques públiques de l'Estat

El Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) assegura que l'impacte del canvi de la seu social de gairebé 3.000 empreses fora de Catalunya des del passat 1 d'octubre és "pràcticament inexistent" per a les arques públiques de la recaptació, ja que no afecta en la recaptació, salvo de forma minoritària en l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats en els casos que es realitzin ampliacions de capital.

Així ho ha recordat el secretari general de Gestha, José María Mollinedo després que el president de Ciutadans, Albert Rivera, hagi assenyalat que una de les tasques d'Inés Arrimadas si arriba a governar serà afrontar les conseqüències de la sortida d'empreses de Catalunya, que va a generar "menys ingressos" per a les arques públiques perquè ara aquestes empreses paguen imposats fora.

Mollinedo ha explicat que l'impacte de la fugida d'empreses anés de Catalunya és "inapreciable" perquè les empreses que es traslladen pagaran l'impost de Societats i l'IVA en una altra delegació de l'Agència Tributària de l'Estat i, posteriorment, el Govern distribuirà a les comunitats autònomes (CCAA) la part de la recaptació cedida en funció dels índexs que publica l'INE. En el cas de l'IVA, la distribució de la seva recaptació es realitza conforme a la proporció de consum que cada regió obté, i es reparteix al 50%, mentre que el tribut de Societats no finança a les CCAA, sinó que s'ingressa directament en les arques públiques estatals i no afecta, per tant, al finançament de les autonomies.

Una situació similar succeeix amb els Impostos Especials, pels quals l'INE estableix cada consum (gasolines, alcohol i tabac) i es distribueix en funció del que estima per a cada CCAA. "Aquest percentatge de cessió d'impostos es va a repartir a cada comunitat amb independència d'on estigui cada seu social", ha indicat Mollinedo. Quant a l'impost de l'electricitat, les companyies subministradores ho carreguen a cada punt de subministrament i s'ingressa en la comunitat de l'àmbit geogràfic on estigui situat el comptador.

Les ampliacions de capital sí que afecten 

L'únic impost que podria veure's alterat pels trasllats de seus socials anés de Catalunya seria, en la modalitat d'operacions societàries, l'impostos de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en els casos en els quals alguna de les gairebé 3.000 empreses que s'han marxat escometin una ampliació de capital sense càrrec a reserva. No obstant això, la recaptació per aquest gravamen és molt baixa i l'impacte es produirà en casos "molt excepcionals" en els quals alguna de les empreses que s'han marxat escometin una ampliació de capital amb aportació dels accionistes, la qual cosa s'ingressaria a la nova regió on hagi establert la seva seu social.

D'aquesta forma, Mollinedo ha descartat que es vagin a produir pujada d'impostos o retallades als pressupostos futurs per aquest motiu, ja que l'impacte de la fugida d'empreses és "pràcticament inexistent".

En qualsevol cas, el secretari general de Gestha considera que amb l'aplicació de l'article 155 no té "molt de sentit" el trasllat de domicilis socials des d'un punt de vista tècnic, encara que sí que ho va tenir anteriorment, especialment per als bancs en honor de preservar el valor de les accions i d'evitar la fugida de dipòsits, així com per la resta de companyies per evitar un possible boicot a productes catalans.

Més informació
Per què marxen els bancs
Eurona i Proclinic marxen de Catalunya
Tu a Palma i jo, a València
Avui et destaquem
El més llegit