"És inevitable que en una empresa hi hagi conflictes"

Elisabet Guitart i Diana Hermoso, mediadores de conflictes, expliquen el camí a seguir davant una problemàtica que pateix qualsevol organització

"És inevitable que en una empresa hi hagi conflictes". És el missatge que ja d'entrada dóna Elisabet Guitart, coordinadora del llibre col·lectiu Causes, repercussions i possibles solucions dels conflictes en les empreses. Mediadora i especialista organitzacional de professió, Guitart, juntament amb Diana Hermoso –psicòloga i coautora del capítol Actuació davant els conflictes amb Albert Mariné i Javier Crespo– desgranen la tipologia, evolucions i paràmetres d'actuació davant una problemàtica que pateix qualsevol organització: els conflictes.

Tot tipus de conflictes
Tant Elisabet Guitart com Diana Hermoso asseguren sense dubtar ni un segon que a tota organització o empresa hi ha conflictes. "No es pot evitar, és innat en les relacions entre persones", adverteix Hermoso. Per norma, segueix Guitart, els conflictes laborals tenen dos orígens: "La mala organització i la mala comunicació. A partir d'aquí, sovint es generen conflictes perquè les tasques no estan ben definides, es solapen funcions o hi ha professionals que no estan ubicats al lloc que li pertoca per formació o personalitat".

La llista, però, no acaba aquí: "També floreixen conflictes quan els caps no tenen capacitat o habilitat per liderar equips i per transmetre correctament la missió de la companyia, quan es gestionen malament acomiadaments, per guerres de poder entre directius i en traspassos generacionals en empreses familiars", repassa Guitart.

La cara positiva
Però allò que és inevitable, no sempre és dolent. Diana Hermoso defensa que "els conflictes no sempre s'han de veure des d'una vessant negativa, tenen la seva part positiva". Elisabet Guitart hi està d'acord: "Si els aprenem a gestionar ens permetran créixer a nivell personal i empresarial". Un conflicte tractat amb encert, de fet, acabarà donant bons resultats, segons la pròpia coordinadora del llibre: "Millora el benestar del treballador i en conseqüència la seva productivitat i satisfacció amb l'empresa". Una empresa que també en recull el fruit: "Gestionar bé els conflictes millorarà la seva imatge i reputació, aspectes que cada vegada tenen més valor al mercat actual", conclou Elisabet Guitart.

L'altra cara de la moneda es pateix quan un conflicte no es gestiona bé. La part negativa desperta costos tangibles i intangibles que van des d'indemnitzacions i altres despeses de caràcter jurídic a una menor rendibilitat del treballador.

Els problemes de casa a la feina i viceversa
És recorrent aquell lema que crida als quatre vents que no ens hem d'endur els problemes de la feina a casa, ni els de casa a la feina. Un missatge tan repetit com utòpic, segons la psicòloga especialista Diana Hermoso: "És el dilema de sempre i hem de fer l'esforç per discernir l'àmbit laboral del personal. Malgrat tot, la línia és massa fina per acabar-ho diferenciant per la qual cosa els problemes d'un i l'altre lloc s'acaben mesclant".

Les eines per combatre les crisis
La llei plasma que totes les empreses disposin d'un pla d'actuació davant els diferents tipus de conflicte, com en cas d'assetjament o mobbing, per exempe. Uns protocols que aquí Catalunya i l'Estat espanyol "són paper mullat", critica Diana Hermoso, que lamenta que a casa nostra "sempre s'actua a posteriori, reaccionant al problema un cop ja ha sorgit".

Les solucions a un conflicte comencen per la conciliació –que simplement acosta les dues parts en conflicte–, passen per la mediació –la que sol agradar més a les empreses, en la qual es consensua entre les parts una solució– i acaben en l'arbitratge –si no hi ha acord, un subjecte extern dicta sentència–. La solució ideal és sempre el win-win, una meta que "precisa de l'ajuda externa d'un mediador", assevera Hermoso. Si tot plegat no funciona, la última alternativa és la via judicial, la més costosa i lenta.

La paradoxa de la crisi econòmica
A l'hora de parlar de conflictes, la dada més sorprenent que es posa sobre la taula és la seva evolució durant els darrers anys. Diana Hermoso detalla com, segons les darreres dades del Departament d'Empresa i Ocupació, "fa prop deu anys hi havia més conflictes laborals que ara". La raó, l'argumenta la pròpia psicòloga: "Amb la crisi hi ha menys conflictes, però aquests són més durs i intensos. La xifra de conflictes dels anys 2005-2006 respecte a l'actualitat ha minvat".

En aquest sentit, tot i que els media ens inunden dia rere dia amb els angoixants problemes de feina que hi ha tot el país, en dades globals se n'ocasionen menys: "En època de benestar econòmic hi ha més conflictes a les empreses. En crisi, menys, però això sí, de més calat i ressò. També hi ha menys abstenisme o menys gent que agafa la baixa. És la por a perdre la feina", recull Hermoso.

Un problema a solucionar
El conflicte és inherent a la naturalesa de qualsevol organització o empresa. Per no topar de morros amb aquesta realitat, prevenir sempre és millor que curar. Elisabet Guitart lamenta que "a Catalunya i Espanya les mediacions externes de conflictes encara estan molt poc desenvolupades". Sobretot si es compara amb altres països com els Estats Units, on és una pràctica més arrelada.

No obstant això, la realitat econòmica actual obre una escletxa de llum, afirma Guitart: "Moltes companyies estan procurant reduir i descongestionar els costos de la solució de conflictes per la via judicial". Diana Hermoso, segueix el fil per concloure: "Hem d'aconseguir fer veure que a llarg termini, una bona mediació d'un conflicte estalvia diners. Invertir ara en una gestió eficient no t'evitarà els conflictes dins l'organització, però en frenarà les seves conseqüències".
Avui et destaquem
El més llegit