Espanya: 20 milions de cambrers el 2020

El 30% de contractes signats el 2017 és al sector serveis amb una durada de menys d’un mes i la restauració acapara 3 milions de convenis

Una cambrera serveix xocolata desfeta amb xurros Una cambrera serveix xocolata desfeta amb xurros

El president del Govern Espanyol, Mariano Rajoy, repeteix el mantra: "España es el país que más crece y que más empleo crea de Europa". Rajoy es fecicita per la xifra d'atur "por debajo de los cuatro millones por primera vez desde 2008" o pel creixement de l'ocupació juvenil del 9%. Tot amb l'objectiu d'arribar als 20 milions de llocs de feina el 2020. Però, com són aquests llocs de feina? El 30% de contractes signats el 2017 ha estat al sector serveis i ha durat menys d’un mes. En aquest sector, l'any passat els cambrers han acaparat 3 milions de contractes.

Aquest 2017 es va batre rècord de signatura de contractes amb un increment del 7,6% respecte dels 20 milions del 2016. Dels 21,5 milions de contractes subscrits, un total de 6,15 milions han durat menys de 30 dies. Així ho revelen les dades del Servei Públic d’Ocupació (SEPE) i el darrer informe de l’empresa de recursos humans Randstad, que dóna una dada remarcable: el 40% dels contractes indefinits prové d’un contracte temporal.

Una economia servicial

Del total de les contractacions realitzades l’any passat, 1,2 milions han estat indefinides i 19,5 milions temporals i, d'aquestes, 8,1 milions (és a dir, el 37,8 % del total) han tingut una durada de menys d’un mes. A més, la majoria de contractes curts s’han signat al sector terciari, una característica que ha anat lligada al llarg dels anys: el 2014 eren el 27,7%, un any després eren el 28,1%, el 2016 van ser el 28,9% i l’any passat sumaven el 28,4%. Tres de cada deu contractes temporals són del sector serveis.

Un total de 6,15 milions de contractes han durat menys d'un mes aquest 2017

Del total de contractes subscrits, la major part va ser a treballadors assalariats dels serveis de restauració, amb un total de 3 milions, seguits dels peons agraris, forestals i de pesca (2,8 milions), peons d'indústries manufactureres (1,5 milions), personal de neteja (1,4 milions), dependents a botigues i magatzems (1 milió). Així mateix, per secció d'activitat, destaquen els serveis de menjars i begudes (que van aglutinar 3,1 milions de contractes), el comerç minorista (1,4 milions) els serveis d'allotjament (1 milió), a més de l'agricultura, ramaderia i caça (2,9 milions).

Els contractes curts, pels cambrers

Un total de 3,4 milions de contractes dels serveis han estat de molt curta durada, del tipus “eventuals per circumstàncies de la producció” i van tenir una durada màxima d'una setmana. La majoria de persones que han signat aquests contractes, uns 2,6 milions de treballadors, tenien estudis primaris i tenien entre 20 i 30 anys. Han estat cambrers o dependents de la restauració i el comerç, majoritàriament, amb 3,8 milions de convenis.

La resta de sectors també han fet servir contractes de curta durada, òbviament. La indústria ha signat el 4,3% del total de contractes temporals, però cal destacar que dins del sector aquest tipus de convenis ha representat un 42% del total. L’agricultura acapara un 4,2% dels contractes de durada determinada i dins del mateix sector han representat gairebé el 30% del total de contractes signats. Finalment, la construcció s’endú el 0,7% de contractes de durada determinada i dins del sector són el 12% dels contractes.

Conversió a fixos

El 85% dels contractes de l’any passat van ser eventuals per circumstàncies de la producció o per obra i servei, sent les pimes les que més recorren a aquest tipus de contracte, amb 9 milions de convenis. Però les empreses de fins a 25 treballadors també van ser les que més indefinits van fer, un total de 740.866 (el 60% dels contractes fixos).

Les pimes són les que més contractes temporals signen, però també les que converteixen més contractes en indefinits 

Segons dades de Randstad, la conversió de contractes temporals en indefinits ha crescut un 17,9%. L’any passat es varen transformar en fixos un total de 686.445 al conjunt de l’Estat. I aquesta és la xifra més elevada dels darrers vuit anys i ens apropa a magnituds prèvies a la crisi. El 2007 es van transformar en fixes fins a 900.000 contractes, després aquesta xifra va caure fins a tocar terra el 2012 amb gairebé 400.000 conversions. D’aleshores ençà han crescut durant cinc anys seguits amb la crescuda més forta el 2016: un 21,6%.

Aquests 686.445 contractes temporals convertits en indefinits representen el 40,1% del total d’indefinits. És a dir, gairebé la meitat dels contractes indefinits de l’any passat provenen de contractes temporals. I aquesta és la ràtio més alta de conversió des del 2011. La taxa de conversió va tocar terra el 2013 i ha anat creixent progressivament des de llavors.

 

Balears lidera la conversió de contractes amb un 28,1% del total en termes relatius (29.594 contractes), mentre Catalunya és la comunitat que ha registrat més contractes indefinits provinents de temporals, un total de 132.000, tot i que en termes relatius aquesta xifra significa un 12,3%.

Formació i edat

Els treballadors amb estudis secundaris eventuals o temporals són els que més contractes han signat aquest any passat amb uns 8,8 milions de convenis i seguits dels que compten amb estudis primaris, que en van signar un total de 4,7 milions.

Els treballadors amb menys formació són els que més contractes temporals signen

L'edat més habitual dels treballadors que van subscriure aquest tipus de contractes temporals el passat any és d'entre 20 i 40 anys, ja que en tota la franja va superar el milió de contractacions subscrites. En aquest sentit, els contractes convertits en indefinits han augmentat en tots els grups d'edat, sent entre els majors de 45 anys on més creixen. Amb un augment del 23,8% respecte a 2016, les conversions de contractes en aquest col·lectiu aconsegueix la xifra de 141.786.

Els ocupats més joves, menors de 25 anys, conformen el segon grup on més creixen les conversions. En concret, en ocupats d'aquest grup d'edat augmenta aquest tipus de contractes un 22%, superant la barrera dels 90.000 per primera vegada en vuit anys i aconseguint els 92.604. Per la seva banda, els empleats amb edats compreses entre els 25 i els 45 anys són els que registren una menor taxa de creixement (15,4%), però se situen com el primer grup d'edat a aconseguir aquest tipus de contractes en termes absoluts. Durant l'any passat, 452.055 contractes temporals de treballadors d'entre 25 i 45 anys van passar a ser indefinits.

Més informació
Espanya: feines de 4 hores durant 6 mesos
Avui et destaquem
El més llegit