Les exportacions d'alta tecnologia creixen més que mai

Destaquen les vendes de productes de nivell tecnològic mitjà alt, mentre que els productes de nivell tecnològic mitjà baix i baix cauen un 5,2% i 0,3%

Les exportacions de productes d'alt contingut tecnològic creixen un 3,4% el 2020 | iStock Les exportacions de productes d'alt contingut tecnològic creixen un 3,4% el 2020 | iStock

Les exportacions de productes d'alt contingut tecnològic són les úniques que han mantingut el creixement durant el 2020, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Així, les vendes d'aquests productes d'alt nivell han crescut un 3,4%, mentre que en el seu conjunt, les exportacions industrials s'han reduït un 10,2% fins als 62.917,2 milions d'euros, la primera caiguda des de l'any 2009. D'altra banda, les exportacions de productes de nivell tecnològic mitjà alt han caigut un 14,2%, les de nivell mitjà baix un 20,2% i les de nivell baix un 4,1%. Malgrat això, les dades del quart trimestre mostren una tendència a la recuperació amb 18.080 milions d'euros, un 1,7% respecte al mateix període del 2019.

En aquest sentit, destaca l'increment de les vendes de productes de nivell tecnològic mitjà alt (6,9%), mentre que els productes de nivell tecnològic mitjà baix i baix cauen un 5,2% i 0,3%, respectivament. Tot i això, aquestes caigudes són menors que les dels trimestres anteriors. Finalment, l'alta tecnologia, a diferència del que passa al conjunt de l'any, disminueix un 4,2% les exportacions.

Les exportacions d'alta tecnologia de Catalunya tanquen l'any en el seu valor més alt registrat mai, 9.038,1 milions d'euros l’any 2020. De fet, ja representen un 36,3% de les del conjunt d'Espanya. El seu increment, d'un 3,4%, es deu a l'augment de les vendes de productes farmacèutics (7,2%), ja que la resta de productes d’aquest nivell han disminuït. Per destinació geogràfica, les vendes a la Unió Europea creixen un 5,9% i les destinades a fora de la UE un 0,7%.

Les vendes a l'estranger de productes industrials de nivell mitjà alt, que representen el 44% de les exportacions industrials, disminueixen un 14,2% en relació amb el 2019 amb un valor de 27.445,6 milions d'euros. Tots els grups de productes disminueixen, especialment materials i equips elèctrics, maquinària i vehicles (-16,9%). Les vendes han disminuït tant a la Unió Europea com a la resta del món (-14,6% i -13,2%, respectivament).

Més informació
Les exportacions de Ponent, Pirineus i Aran creixen tot i la pandèmia
La covid-19 trenca amb 10 anys d'augment de les exportacions catalanes
Avui et destaquem
El més llegit