Ferrovial troba un aliat en el sistema fiscal holandès

Anàlisi dels avantatges impositius per a empreses internacionals als Països Baixos

Rafael del Pino, president de Ferrovial | Europa Press Rafael del Pino, president de Ferrovial | Europa Press

La notícia que Ferrovial ha decidit traslladar la seva seu fiscal a Països Baixos ha generat un gran renou. És important destacar que el trasllat de la seu fiscal no implica necessàriament que la companyia mogui les seves operacions o el seu personal a aquest país. De fet, ha assegurat que continuarà operant amb normalitat a Espanya i que mantindrà el seu compromís amb el mercat espanyol.

En realitat, es tracta d'una decisió estratègica que respon a motius fiscals i legals. En concret, la companyia busca beneficiar-se d'un règim fiscal més favorable als Països Baixos, que li permetrà reduir la seva càrrega impositiva i optimitzar els seus beneficis. No és la primera vegada que una empresa espanyola pren aquesta decisió. És més, en els últims anys hem assistit a un èxode massiu d'empreses espanyoles que han traslladat la seva seu fiscal a altres països, moltes al·legant raons similars a les de Ferrovial. Segons un informe publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), es van registrar 4.108 sortides d'empreses d'Espanya en 2020.

No obstant això, el cas de Ferrovial és especial. Es tracta d'una de les empreses més emblemàtiques d'Espanya, amb una llarga història i un gran pes en el sector de la construcció i les infraestructures. La seva decisió de traslladar la seu fiscal a Països Baixos ha estat rebuda amb sorpresa i preocupació per a molts, que es pregunten què ha portat a la companyia a prendre aquesta decisió. És ressenyable que el país neerlandès no és el que presenta un major nombre d'empreses, tampoc el que més concentra per cada mil habitants, ni el que té, a priori, un impost de societats més baix. Això sí, cap d'aquests indicadors, per si sol, és garantia de res.

La decisió de Ferrovial ha estat rebuda amb sorpresa i preocupació per a molts

Irlanda i Bèlgica… Alternatives?

Irlanda i Bèlgica són dos països europeus que en els últims anys han atret un gran nombre d'empreses, tant nacionals com internacionals. Aquests països compten amb una ubicació estratègica i una economia estable, la qual cosa els converteix en destins atractius per a les empreses que busquen expandir les seves operacions a Europa. A més, tots dos països ofereixen un entorn empresarial favorable, amb polítiques governamentals que incentiven la inversió i la innovació, una força laboral altament capacitada i una infraestructura de primera qualitat. En aquest sentit, és interessant analitzar les raons darrere de l'atractiu d'aquests països per a les empreses i les oportunitats que ofereixen per al creixement empresarial.

Irlanda i Bèlgica són dos països europeus que en els últims anys han atret un gran nombre d'empreses, tant nacionals com internacionals

L'IDA Ireland és una agència de desenvolupament d'inversions estrangeres que es va establir el 1949 amb l'objectiu d'atreure empreses estrangeres a Irlanda i promoure el creixement econòmic del país mitjançant la creació d'ocupació i el desenvolupament empresarial. L'agència treballa amb empreses d'una àmplia varietat de sectors i ofereix serveis com assessorament, orientació i accés a informació sobre l'entorn empresarial a Irlanda. A més, ofereix incentius fiscals i financers per a atreure la inversió estrangera.

D'entre les diferents eines fiscals que empra el país gaèlic, destaquen els Tax Rulling i els Advance Pricing Agreements (APAs). Els Tax Rulling irlandesos són acords fiscals específics que es negocien entre una empresa i l'Administració Tributària irlandesa. Aquests acords estableixen com es gravaran els guanys d'una empresa a Irlanda i són vinculants per a totes dues parts.

D'altra banda, els APAs són acords fiscals anticipats, negociats entre una empresa i l'Administració Tributària irlandesa, per establir el preu de transferència de béns o serveis entre entitats relacionades en una transacció transfronterera. Aquests acords ofereixen certesa a les empreses en establir una metodologia acordada per a determinar el preu de transferència abans que es realitzi la transacció. Poden ser bilaterals o multilaterals, i poden ser acords previs a la transacció o durant aquesta.

Amb tot, segons l'informe anual de l'IDA Ireland per a l'any fiscal 2021, l'agència va informar que havia assegurat 249 projectes d'inversió estrangera. Aquests projectes representen una inversió total de 7.500 milions d'euros i s'espera que generin més de 16.826 ocupacions a Irlanda. És important tenir en compte que aquests números es refereixen únicament als projectes assegurats per l’IDA, i no reflecteixen necessàriament el nombre total d'empreses que arriben a Irlanda cada any.

La Comissió Europea ha acusat a Irlanda d'atorgar avantatges fiscals selectius i ha ordenat recuperar milers de milions d'euros en impostos impagats

Si bé aquesta política ha atret una gran quantitat d'inversió estrangera, ha estat criticada per altres països i organitzacions internacionals, que afirmen que Irlanda està creant una competència fiscal deslleial entre els països i permetent que les empreses evadeixin impostos a altres llocs. La Comissió Europea ha acusat al país d'atorgar avantatges fiscals selectius a algunes empreses multinacionals, la qual cosa ha portat al fet que se li ordeni recuperar milers de milions d'euros en impostos impagats a algunes empreses, com Apple i Amazon.

Això ha portat a un major escrutini sobre la política fiscal irlandesa i pot estar fent que algunes empreses reconsiderin la seva presència al país. A més, a mesura que Irlanda s'ha tornat més pròspera i ha millorat la seva infraestructura, els costos d'operar al país també han augmentat. Això pot estar fent que algunes empreses, com Ferrovial, reconsiderin la viabilitat d'operar a Irlanda.

Per part seva, Bèlgica, que atreu unes 100 empreses estrangeres cada any, segons xifres del servei d'inversió belga, Flanders Investment & Trade, i és la llar d'algunes empreses importants com Anheuser-Busch InBev, una de les majors empreses de begudes del món, presenta grans similituds amb Països Baixos, encara que també algunes diferències que es mostren clau.

Bèlgica té grans similituds amb Països Baixos, encara que també algunes diferències que es mostren clau

L'impost de societats belga (25%) és una mica inferior al neerlandès (25,8%). No obstant això, la taxa efectiva d'impostos que paguen les empreses pot ser significativament menor als Països Baixos a causa de diversos acords fiscals. A més, malgrat que el país flamenc, també té acords fiscals disponibles, aquests són menys utilitzats per les empreses. Quant al tractament dels guanys de capital, els Països Baixos tenen un règim fiscal favorable per a les empreses que obtenen guanys de capital, ja que en molts casos estan exemptes d'impostos. A Bèlgica, els guanys de capital estan subjectes a impostos a una taxa del 25%.

Encara que Bèlgica també té una ubicació estratègica en el centre d'Europa, amb un accés fàcil i ràpid als principals mercats europeus, els Països Baixos compten amb una infraestructura d'alta qualitat, incloent-hi ports marítims i aeroports internacionals, a més d'una força laboral altament educada i especialitzada en àrees com a tecnologia, ciències de la salut i logística. Finalment, els Països Baixos han adoptat polítiques proempresarials, com la reducció de la burocràcia i la simplificació dels processos de registre i establiment d'empreses.

En comparació, encara que Bèlgica també té una ubicació estratègica en el centre d'Europa i una força laboral altament educada, el seu règim fiscal és menys favorable que el dels Països Baixos i el seu ambient empresarial pot ser més burocràtic. Aquests factors poden haver contribuït al fet que els Països Baixos atreguin a més empreses que Bèlgica en els últims anys.

Desgranant el sistema fiscal de Països Baixos

Els Països Baixos ha estat històricament una destinació atractiva per a les empreses a causa de la seva ubicació geogràfica central a Europa, la seva infraestructura de transport i la seva mà d'obra altament educada i multilingüe. En 2021, segons la Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), el país va atreure 423 empreses estrangeres que, esperen, crearan al voltant de 13.400 ocupacions directes i invertiran 2.300 milions d'euros.

Algunes organitzacions i experts han qualificat a Països Baixos com un paradís fiscal pel seu sistema tributari

Com en el cas d'Irlanda, els Països Baixos han estat objecte de crítiques pel seu sistema tributari. Encara que el govern ha defensat la seva política fiscal com una manera de fomentar el creixement econòmic i atreure inversió estrangera, s'ha demanat al que país reformi el seu sistema fiscal i cooperi més estretament amb altres països per a evitar l'evasió fiscal a escala internacional. En aquest sentit, algunes organitzacions i experts han qualificat a Països Baixos com un paradís fiscal.

Segons un informe de la Comissió Europea, s'estima que els estats membres de la Unió Europea perden cada any al voltant de 50.000 milions d'euros en ingressos fiscals a causa de l'evasió fiscal de les empreses, dels quals una part significativa s'atribueix al sistema fiscal holandès. És més, en 2020, Arjan Lejour, treballador de l'Oficina d'Anàlisi de Política Econòmica del Ministeri holandès d’Economia i professor de Fiscalitat i Finances Públiques en la Universitat de Tilburg, va estimar que el sistema holandès li costa a la resta del món 22.000 milions d'euros anuals en ingressos fiscals evadits, el 15% de l'evasió fiscal global.

Si bé Països Baixos no compleix amb tots els criteris típics d'un paradís fiscal, com la falta de transparència i regulació adequada, la seva política fiscal ha estat criticada per permetre a les empreses evitar pagar impostos en altres països a través d'estructures fiscals complexes. En resposta a aquestes crítiques, han adoptat mesures per a augmentar la transparència i la divulgació dels acords fiscals amb les empreses multinacionals. Aquests acords són d'allò més variats, però tots estan orientats a fomentar la inversió i la innovació. Els més coneguts, que comparteixen denominació amb els irlandesos, són els Tax Rulling i els APAs. I en el cas neerlandès consisteixen, essencialment, en el mateix: acords previs sobre la aplicació del règim fiscal i els forts de transferència.

En resposta a les crítiques, els Països Baixos han adoptat mesures per a augmentar la transparència i la divulgació dels acords fiscals amb les empreses multinacionals

D'altra banda, trobem l'interest box i el patent box. L'interest box és un règim fiscal que permet reduir la càrrega fiscal sobre els ingressos de propietat intel·lectual, com a patents i marques registrades. Els ingressos de propietat intel·lectual que compleixen els criteris establerts en el règim fiscal de l’interest box es graven a una taxa d'impost del 9%. Per part seva, el patent box és un règim fiscal similar a l’interest box, però enfocat específicament en la reducció de la càrrega fiscal sobre els ingressos derivats de patents. Els ingressos obtinguts per l'explotació de patents estan gravats a una taxa d'impost reduïda del 10%.

Per situar-nos, a Espanya, els ingressos derivats de la propietat intel·lectual, com a patents i marques registrades, es graven a la mateixa taxa que els altres ingressos de l'empresa. Actualment, la taxa de l'impost de societats a Espanya és del 25% per a empreses amb beneficis anuals inferiors a 1 milió d'euros i del 30% per a empreses amb beneficis superiors a aquesta quantitat. És important assenyalar el 60% dels ingressos aconseguits per la cessió de la patent o el dret de propietat industrial, així com els derivats de la venda o transmissió de la patent o dret, queden exempts de gravamen. No obstant això, per a poder acollir-se a aquest règim cal complir certs requisits.

El Sandvitx Holandès

El més interessant de tot no és aquest conjunt de mesures, sinó l'estratègia coneguda com a Sandvitx Holandès (Dutch Sandwich en anglès). En aquesta tècnica, les empreses estableixen una filial en un país amb baixos impostos (com un paradís fiscal) i una altra filial als Països Baixos. La filial al país de baixos impostos és la que rep els ingressos de l'empresa, i la filial holandesa actua com a intermediari.

El més interessant de tot no és aquest conjunt de mesures, sinó l'estratègia coneguda com a Sandvitx Holandès

L'empresa trasllada els beneficis aconseguits en altres països a la filial holandesa a través de regalies o pagaments per serveis, i després, a través d'una altra transferència, els envia a la filial en el paradís fiscal. Com a resultat, els beneficis de l'empresa passen pels Països Baixos sense estar subjectes a impostos en aquest país, però també evadeixen impostos al país on es van generar els ingressos. Aquest tipus d'estratègia d'evasió fiscal és possible a causa de l'estructura fiscal favorable dels Països Baixos, que no graven els ingressos provinents de la propietat intel·lectual. La combinació d'una filial holandesa amb una filial en un paradís fiscal crea un "sandvitx" que permet a les empreses evitar el pagament d'impostos en altres països.

Més informació
Sánchez Llibre (Foment) i Reynés (Naturgy) demanen "respecte" per la decisió de Ferrovial
Avui et destaquem
El més llegit