Els emprenedors valencians han d’estudiar més

El 33% dels empresaris espanyols tenen estudis universitaris, xifra que al País Valencià cau fins al 28,8%

Només un 28% dels empresaris valencians tenen estudis universitaris | iStock Només un 28% dels empresaris valencians tenen estudis universitaris | iStock

Ja vam parlar que el País Valencià està per sota de la mitjana en recuperació del PIB real després de la crisi, en PIB per càpita i en dades d'ocupació. Ho deia un Foco AVE elaborat per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) en col·laboració amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE). L’últim document, publicat en abril, se centra en un factor que consideren clau per explicar eixa baixa productivitat en les empreses, i és la formació: si a l’Estat espanyol el 33% dels emprenedors (empresaris i directius) tenen estudis universitaris, al País Valencià el percentatge és del 28,8%, segons dades de 2018.

Segons l’informe d’AVE, darrere de la baixa productivitat al País Valencià (un 4,6% per sota de la mitjana estatal) estan els següents factors: un menor esforç inversor en R+D+i, un capital humà més reduït, una menor dotació d’infraestructures públiques i una menor dimensió de les empreses. I això, com afecta les empreses? Recalquen el paper de la formació de les persones que prenen decisions que impliquen assumir riscos (emprenedors) i els directius (professionals contactats per a la gestió de l’empresa).

Estudis universitaris en emprenedors i directius

Comencem amb la formació dels emprenedors. “El capital humà dels emprenedors és molt important, ja que influeix en aspectes com la visió estratègica de l’empresa, la qualitat de la gestió, l’aposta pel coneixement, etc.”, apunten en l’informe. A escala internacional, les últimes dades col·loquen la formació universitària dels emprenedors espanyols al voltant de la mitjana europea (tot i que per sota de França, Alemanya i Regne Unit).

Aquestes xifres canvien si ens centrem en el País Valencià. Com déiem, està 4,1 punts per sota de la mitjana espanyola (33%) i ocupa la posició número 10 en la taula. Només estan per damunt de la mitjana Madrid (53,7%), Catalunya (39%), País Basc (37,2%) i Astúries (34,8%). El 29,9% dels emprenedors de les Illes Balears tenen estudis universitaris terminats.

Els emprenedors valencians estan 4,1 punts per sota de la mitjana espanyola quant a formació

Per altra banda, els directius són el grup d’emprenedors amb el nivell més alt de qualificació. La mitjana espanyola puja fins al 75,4%, i el percentatge valencià torna a ser inferior, tot i que redueix l’escletxa: té un 73,2% de directius amb estudis universitaris. De nou, Madrid lidera el capital humà (amb un 86,8%), i li segueix el País Basc (85,1%).

Estudis no universitaris

L’informe també parla dels altres nivells d’estudi que nodreixen el capital humà dels emprenedors, com és la formació professional superior, els secundaris no obligatoris i els obligatoris. Sumant aquests estudis, la mitjana espanyola d’emprenedors arriba al 43%, i la valenciana, continua sent inferior (amb un 38,9%).

En canvi, les dades valencianes són superiors quan parlem d’emprenedors que munten la seua empresa amb només els estudis obligatoris finalitzats (35,4%, un 0,7% més que la mitjana espanyola) i els que han terminat estudis secundaris no obligatoris (25,7%, un 3,5% més que la mitjana). Per tant, això confirma que al País Valencià els emprenedors tenen menys capital humà.

 

Com reduir l’escletxa formativa?

El Foco AVE dibuixa algunes alternatives per ajudar a reduir l’escletxa formativa entre els emprenedors valencians i els de la resta de l’Estat, necessari perquè el nivell de formació “és clau per a la competitivitat de les empreses en la mesura en què afecta la visió estratègica i a la qualitat i professionalitat de la gestió”.

En l’informe proposen retallar eixa distància treballant en tres eixos: fomentar l’esperit emprenedor en les universitats i centres que imparteixen formació professional superior; augmentar la mida de les empreses eliminant possibles barreres burocràtiques, legals i fiscals, perquè assenyalen que les més grans estan pilotades per emprenedors amb millor formació i aconsegueixen millors nivells de qualitat; i per últim, insten a les empreses a incorporar als seus quadres de comandament personal més qualificat i fomentar la formació continua.

Més informació
Com tancar l'escletxa valenciana
Què demanen els empresaris valencians a la nova legislatura?
Un mar d'empreses a València
Avui et destaquem
El més llegit