L'economia valenciana triga a sortir de la crisi
L'economia valenciana triga a sortir de la crisi

Com tancar l'escletxa valenciana

El País Valencià està per sota de la mitjana en recuperació del PIB real després de la crisi, en PIB per càpita i en dades d’ocupació

S’ha recuperat el País Valencià de la crisi? Els darrers dies hem conegut les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que donava dades globals positives per al territori valencià. Una baixada de l’atur del 16,08% respecte a l’any anterior i un augment de l’1,32% de l’ocupació. Tot i això, el repartiment és prou desigual i les bones notícies es concentren en la província de València, mentre que Castelló i Alacant experimenten un descens de l’ocupació i el sector industrial és el pitjor parat. L’últim Foco AVE, document elaborat per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) en col·laboració amb l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), analitza com s’està eixint de la crisi i què cal per tancar l'escletxa oberta en el PIB valencià des de la crisi econòmica.

Més info: L’atur baixa un 16% en el País Valencià en 2018

Illes Balears i Catalunya, amb millors dades de PIB real

Sota el títol Resiliència de les regions espanyoles, l’informe d’AVE exposa que la intensitat de la crisi i la recuperació posterior a estat molt desigual per regions, i en tots els marcadors, la valenciana queda per sota de la mitjana estatal. El pitjor any de la crisi, 2013, el PIB real era un 8,9% inferior al de 2008; però l’economia estatal ja va aconseguir recuperar l’any passat eixe nivell de renda i va tancar 2017 augmentant el PIB d’aleshores en un 1,7%, i amb el creixement de 2018, és un 4,3% superior.

El País Valencià recupera tard i malament el PIB previ a la crisi

Fins a 2018 el País Valencià no ha pogut dir el mateix. Amb Astúries, va ser la regió més afectada per la crisi amb una caiguda del PIB real del 13% de 2008 a 2013, enfront de Madrid, on es va reduir només un 5%. Ara, al tancament de 2018, per fi ha recuperat el nivell d’abans de la crisi. Ho fa un any més tard que Espanya i amb una pujada molt xicoteta, del 0,3%, que si la comparem amb la mitjana estatal, és un 11,6% inferior, un percentatge superior al de 2008. Per tant, tard i malament. Millors dades en Catalunya (+5,4%) i Illes Balears (+7,2%).

Les Balears encara no han recuperat el PIB per càpita

Quant al PIB per càpita, la mitjana espanyola és un 2,6% superior a 2008. Les primeres regions que van recuperar el PIB per càpita de 2008 van ser Castella i Lleó, Madrid i País Basc, que ho van fer en 2016. El País Valencià, de nou, està per sobre amb un tímid augment del 0,5%, tot i que les Illes Balears, en aquest cas estan pitjor, donat que encara no ha recuperat el PIB per habitant d’abans de la crisi, i presenta 3,6% menys. Millors xifres tenen a Catalunya (+3,4%).

Les Illes Balears encara no han recuperat el PIB per habitant d'abans de la crisi, mentre el País Valencià just ara es recupera

Davant aquestes dades, l’informe d’AVE assenyala que “el repte per als pròxims anys ha de ser retallar l’escletxa que separa el País Valencià del PIB per càpita d’Espanya, que s’ha ampliat en 1,8 punts des de 2008”. Observa que les perspectives per a 2019 i 2020 “són de desacceleració en el ritme de creixement del PIB”, fenomen que podria desembocar en un “procés de convergència” del PIB per habitant del País Valencià amb la mitjana estatal.

L’ocupació no recupera els nivells d’abans de la crisi

I què passa amb l’ocupació? Continua sense arribar als nivells d’abans de la crisi en totes les comunitats autònomes excepte Canàries, Madrid i les Illes Balears, on s’apropen prou, un 0,7% menys per a la primera i un 1,4% menys a les últimes. La mitjana estatal té una ocupació d’un 6,5% inferior a la de 2008 (això implica la destrucció de 3,5 milions de llocs de treball) i, una vegada més, les dades són pitjors en el País Valencià, on ha caigut un 10,1%, que significa 219.000 treballadors menys. Per la seua banda, Catalunya s’allunya un 6% de les dades d’ocupació pre-crisi.

Els empresaris valencians reclamen que es corregeixi "el problema d’infrafinançament que segueix patint el País Valencià”

Per a reduir l’escletxa que “separa” els valencians del “benestar mitjà” espanyol, l’informe d’AVE marca com a “necessari” augmentar la competitivitat de l’economia incrementant “la productivitat en la feina”, que és en 2018 un 4,2% inferior a la mitjana estatal i “idèntic percentatge” al d’abans de la crisi. En aquesta línia, defenen les següents “variables determinants”: “l’esforç” en R+D+i, capital humà, infraestructures, internacionalització de les empreses i suport de les administracions públiques incentivant la inversió en aquests elements.

I AVE dóna un últim toc d’atenció, en aquest cas al Govern espanyol: “Aquest suport només serà possible si es corregeix el problema d’infrafinançament que segueix patint el País Valencià”.

Avui et destaquem
El més llegit