La Generalitat imposa una multa de 6 milions d'euros a grans tenidors

L'Agència Catalana de Consum ha gestionat 1.242 expedients per incompliment de l’obligació legal d’oferir lloguer social

L’Agència Catalana de Consum ha realitzat 1.609 inspeccions | iStock L’Agència Catalana de Consum ha realitzat 1.609 inspeccions | iStock

La Generalitat, a través de l’Agència Catalana del Consum, ha imposat 246 sancions a 79 grans tenidors per un import de sis milions d’euros, per no oferir lloguer social a persones i famílies en risc d’exclusió residencial. “Aquestes dades són el resultat de la implantació el gener de 2023 d’aquest Programa de reforç que va possibilitar la incorporació de 19 professionals en els serveis de l’Agència Catalana del Consum”, afirma Roger Torrent. En aquest sentit, el conseller d’Empresa i Treball assegura que des del seu departament “s’han multiplicat per vuit les actuacions de control”. L’Agència ha realitzat 1.609 actuacions inspectores, xifra que significa un augment del 779% respecte al total d’inspeccions realitzades des de 2020 (183), després l’aixecament de la suspensió cautelar de l’article 5 de la Llei 24/2015 de mesures per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge.

Amb relació als expedients sancionadors, Consum n’ha obert 1.087, un 600% més que en el període de 2020 a 2022 (155), i n’ha resolt amb sanció 168, un 115% més respecte als resolts abans de l’aplicació del Programa de reforç (78). En dades globals, l’Agència ha obert fins al moment un total de 1.242 expedients a empreses immobiliàries que són grans tenidores d’habitatge, per incomplir l’obligació legal d’oferir un reallotjament en règim de lloguer social. En el procediment d’inspecció, Consum ha detectat infraccions per no acreditar documentalment l’oferta de lloguer social a persones o famílies en situació de vulnerabilitat, abans d’iniciar el procediment de desnonament. Així mateix, l’Agència ha detectat que 2 grans tenidors acumulen gairebé el 52% del total d’expedients incoats per possibles infraccions en la normativa.

Dels expedients sancionadors oberts, 246 ja s’han resolt amb sanció per realitzar pràctiques que exclouen o limiten els drets dels consumidors, infracció greu d’acord amb la Llei del Codi de consum de Catalunya, amb multes de fins a 30.000 euros per expedient. En global l’Agència ha sancionat 79 grans tenidors, dels quals 27 acumulen més d’un expedient sancionador, i 2 d’aquestes empreses acumulen el 44% del total d’expedients resolts amb sanció. El director de l’Agència Albert Melià explica que des del maig de 2023, “tenint en compte que algunes empreses acumulen un nombre considerable d’expedients, l’Agència incorpora en tots els expedients sancionadors per incompliments relacionats amb l’obligació d’oferir lloguer social, una sanció accessòria de publicitat”.

En aquest sentit, el director ha ressaltat que ja s’han fet públiques per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat un total d’11 sancions fermes, als següents grans tenidors: BTL Spain Residential Acquisitions SL, Wind Luxemburg SARL, Cabot Assets Spain SLU, Claysburg SL, Cimentados3 SAU, Altamira Santander Real Estate SA, Matella SA, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria SL, Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito SA, Aiqon Capital España SL i Coral Homes SL.

Més informació
Habitatge social assequible? Alguns prefereixen les okupacions
Catalunya rebrà 305 MEUR en ajudes per a rehabilitació d'habitatge i lloguer social
L'ICO, l'ICF i l'Ajuntament de Barcelona subscriuen un conveni per ampliar l'habitatge social
Avui et destaquem
El més llegit