CA | ES

El turisme incrementa la recaptació d'impostos de l'ATC un 6,1% el 2018

Els ingressos tributaris de la Generalitat ascendeixen fins als 23.196 milions d'euros, dels quals, 41,9 milions provenen de les begudes ensucrades

Els establiments turístics són els que més impostos recapten | iStock Els establiments turístics són els que més impostos recapten | iStock

La recaptació dels impostos gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha crescut un 6,1% durant el 2018 en relació l'any anterior, fins als 3.452 milions d'euros en concepte de tributs propis i cedits, segons conclou el darrer informe trimestral dels tributs de la Generalitat. En total, els ingressos tributaris de la Generalitat durant el passat exercici han ascendit a 23.196 milions d'euros. En aquest cas, s'inclouen els ingressos els tributs de l'ATC, les bestretes del model de finançament -19.354 milions d'euros, un 6,3% més- i la resta d'impostos gestionats per l'Estat i transferits després a la Generalitat, que sumen 389,9 milions d'euros (+0,74%).

Més info: El Govern reivindica que la Hisenda catalana recapti i gestioni tots els impostos

Pel que fa els tributs que gestiona l'ATC, els majors increments en termes absoluts es troben a l'apartat de tributs cedits, amb 3.302,4 milions d'euros, un 5,48% més. Concretament, el rendiment de l'impost sobre successions i donacions ha pujat un 11,3%, fins als 510,7 milions d'euros, mentre que l'impost sobre el patrimoni ha augmentat un 4,4% (534,1 milions d'euros), i el de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats també un 4,4% (2.034,9 milions d'euros).

D'aquesta darrera partida, l'impost sobre transmissions patrimonials ha aportat 1.528,5 milions d'euros, un 3,6% més que el 2017; l'impost sobre actes jurídics documentats (495,5 milions d'euros, un 7,5% més) i l'impost sobre operacions societàries (10,9 milions d'euros, un 11,3% menys). També els tributs sobre el joc mostren una evolució positiva, amb un contret de 222,7 milions d'euros, un 5% més que el 2017.

Turisme i begudes ensucrades

En l’apartat de tributs propis, l’impost que més recapta en termes absoluts és el que grava les estades en establiments turístics, que presenta un contret de 60,9 milions d'euros, un 16,1% més. Aquesta millora de la recaptació respon, en gran mesura, a l’increment de tarifes introduït per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos per al 2017.

La segona major recaptació prové de l’impost sobre begudes ensucrades envasades, amb un contret de 41,9 milions d'euros. En aquest cas, la comparació amb l’exercici precedent no és homogènia, atès que l’impost va entrar en vigor l’1 de maig del 2017. 

L’impost sobre grans establiments comercials (IGEC) mostra una reducció de la recaptació del 17,6% (12,2 milions d'euros) derivada també d’un canvi introduït per la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos del 2017. Pel que fa a l’impost sobre els habitatges buits, es registra una baixada de la recaptació (-11,5%) atribuïble a l’efecte dissuasiu del propi tribut, que va ser creat per estimular la sortida al mercat de lloguer dels habitatges buits. 

Devolució a l'Estat

Els tres impostos de caràcter mediambiental presenten evolucions diferents. La recaptació de l’impost sobre l’emissió de gasos a l’atmosfera es redueix en mig milió d'euros i la de l’impost que grava l’emissió d’òxids de nitrogen per l’aviació comercial augmenta en 1,1 milió d'euros, alhora que la de l’impost sobre el risc mediambiental d’elements radiotòxics creix en 2,5 milió d'euros. Amb tot, l’impacte d’aquests impostos sobre la recaptació global és poc significatiu.

Més info: El Govern vol elevar els impostos a les cases d'apostes esportives

Pel que fa l'evolució dels tributs gestionats per l'Estat i després transferits a la Generalitat no subjectes al model de finançament, la recaptació ha estat de 389,9 milions d'euros, un 0,7% més que l’any anterior. El rendiment de impost sobre el joc en línia creix un 8,1%, amb un contret de 22,1 milions d'euros.

Els ingressos de l’impost sobre hidrocarburs (tipus autonòmic) es redueixen lleugerament (-0,7%) fins als 213,1 milions d'euros, mentre que l’impost especial sobre determinats mitjans de transport (l’impost de matriculació) recapta un 2,1% més (97 milions d'euros). En el cas de l’impost sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, la transferència de l’Estat ha estat un 1,4% superior a la del 2017 (57,6 milions d'euros).

Més informació
Serveis gratuïts i impostos
Girona i Lleida volen congelar els impostos pel 2019
El Govern espanyol crearà impostos a la banca i a les tecnològiques
Avui et destaquem
El més llegit