La indústria catalana creix per sobre de la mitjana espanyola

Indústria

La indústria catalana registra el major increment en 10 anys

El sector manufacturer creix un 15,1% a l'abril, molt per sobre de la mitjana espanyola

L'Índex de Producció Industrial a Catalunya a l'abril ha crescut un 15,1% en relació amb el mateix mes de l'any passat, cosa que suposa registrar l'augment més gran vist fins ara des de l'abril del 2008 (16%), segons l'institut d'estadista espanyol. En el conjunt de l'estat espanyol, el creixement en sèrie original d'aquesta producció industrial ha augmentat l'11%, també l'increment més alt de l'última dècada, des de l'abril del 2008 (12%). L'increment del 15,1% a l'abril a Catalunya se situa 19,5 punts per sobre de l'índex del mes de març i en el cas espanyol 14,7 punts superior.

A Catalunya, tots els sectors d'activitat registren forts augments de la producció industrial amb l'excepció de l'energia que registre un caiguda del 3,1% en taxa interanual. La resta de sectors presenten increments de dos dígits, els fabricants de béns d'equipament augmenten la producció el 26,4%, els béns de consum de curta durada el 19,1%, els béns de consum el 18,9%, el béns de llarga durada el 15,3% i finalment els béns intermedis l'11,8%, amb un clar efecte de Setmana Santa atès que a l'abril de l'any passat hi havia menys dies laborables.

Tot i aquest creixement del mes d'abril en relació amb l'abril de l'any passat del 15,1% en els quatre primers mesos de l'any aquest índex s'ha incrementat un 4,8%. Totes les comunitats autònomes han registrat creixement interanuals de producció industrial amb l'excepció d'Extremadura on aquest índex cau un -4,8%.