L'INE revisa quatre dècimes a l'alça el creixement de l'economia espanyola

L'increment interanual es va situar en el 6,8%, cinc dècimes més que l'estimació de finals de juliol

L'INE revisa quatre dècimes a l'alça el creixement de l'economia espanyola L'INE revisa quatre dècimes a l'alça el creixement de l'economia espanyola

L'economia espanyola va créixer un 1,5% en el segon trimestre, xifra que suposa una millora de quatre dècimes respecte a les estimacions que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) va fer a finals de juliol. Si es té en compte la variació interanual, es va situar en el 6,8% (davant el 6,7% dels tres primers mesos de l'any), un increment de cinc dècimes respecte les darreres estimacions.

Segons l'INE, la demanda externa va representar una aportació en l'increment interanual de 4,9 punts, 2,1 punts més que el trimestre anterior. En canvi, la contribució de la demanda interna va ser d'1,9 punts, és a dir, 1,9 punts menys que els tres primers mesos del 2022. El creixement de l'1,5% del PIB espanyol, superior a l'estimat inicialment, suposa una taxa d'1,7 punts superior a l'estimada per al primer trimestre, que l'INE ha situat finalment en un -0,2% en termes intertrimestrals, de manera que l'economia es va arribar a contraure lleugerament.

En l'evolució interanual de la demanda interna, la despesa del consum final es va incrementar un 0,9% al segon trimestre respecte al mateix període del 2021, és a dir, 1,2 punts menys que el primer trimestre. La despesa en consum final de les llars va experimentar una taxa interanual del 2,5%, un punt menys que el trimestre passat, mentre que la despesa en consum final de les administracions públiques va presentar una variació del -2,9%, xifra que representa un descens d'1,9 punts menys que en el trimestre precedent.

Per la seva part, en la demanda externa, l'evolució de les exportacions de béns i serveis aporta 7,9 punts a l'evolució interanual del PIB. Les exportacions de béns i serveis van presentar una variació del 23,1% en comparació amb el segon trimestre del 2021, xifra que suposa 3,2 punts més que el trimestre anterior. Segons l'INE, aquesta acceleració es produeix per un increment en les taxes interanuals de les exportacions de béns, que passen del -0,2% a l'1,8%, compensada per la moderació de les exportacions de serveis, del 102,7% al 97,9%.

Les importacions de béns i servies van augmentar un 8,8% en el segon trimestre de l’any, 3,4 punts menys que el primer com a conseqüència de la disminució de els importacions de béns, del 9,5% al 5,1%, compensada per l'increment de la taxa interanual de les importacions d serveis (del 27,4% al 28,9%).

D'altra banda, la remuneració dels assalariats presenta un creixement interanual del 7,6% en el segon trimestre, 1,5 punts superior al trimestre anterior com a conseqüència de l'augment del 5,8% del nombre d'assalariats, cinc dècimes menys que en el trimestre precedent, i que la remuneració mitjana per assalariat varia un 1,8% davant el -0,1% del primer trimestre.

Més informació
L'economia catalana creix un 4,8% anual al segon trimestre
La indústria guanya pes en l'economia catalana
L'OCDE preveu una pèrdua de l'impuls del creixement de l'economia espanyola
Avui et destaquem
El més llegit