Inflació i polítiques de futur

Quines mesures han de prendre les administracions per combatre l'augment de preus, un dels principals riscos per a l'economia de l'Estat?

La seu del Banc d'Espanya | iStock La seu del Banc d'Espanya | iStock

Aquests darrers dies hem conegut que al febrer la inflació a Espanya es situà en un 7,6%, una xifra que es mantindrà alta segons la Funcas. que preveu que la taxa d'inflació mitjana anual del 2022 serà del 6,8%. Una taxa que feia 26 anys no assolia aquest valor. Inflació que posa en risc l'economia de moltes famílies i els estalvis de moltes persones que amb esforç, sovint privant-se també de vacances o activitats lúdiques, han aconseguit pensant en la seva jubilació o per afrontar problemes sobrevinguts.

Sense cap dubte la guerra a Ucraïna, amb l'encariment del preu de l'energia i el risc sobre certes matèries primeres de les quals Ucraïna i Rússia són exportadors destacats, han accentuat aquest increment. De fet, a la zona euro la inflació se situà en el 5,8% (el Banc Central Europeu estima que aquests 2022 els preus s'incrementaran de mitjana fins al 5,1%). Ara bé, a l'Estat hi ha altres factors no associats a la guerra d'Ucraïna que també són responsables d'aquest increment, atès que aquesta xifra s'ha aconseguit després de 14 mesos de pujades continuades dels preus, l'any 2021 va tancar amb un 6,7%.

L'endeutament de les Administracions no ha parat de créixer des de 2008 i al gener d'enguany se situava en un 122% del PIB

Un increment de la inflació que posa en risc la recuperació, si no es posen en marxa polítiques reals, de llarg abast, per reconduir la situació. Unes actuacions que han de considerar el diferencial respecte a la UE simbiòticament amb aquells aspectes que, addicionalment al cost de l'energia elèctrica (a Espanya l'últim any es va incrementar en un 80% enfront del 33,4% d'increment en la zona euro), del gas i les gasolines, ens diferencien negativament, com és el cost dels serveis, la baixa productivitat o la manca d'un teixit productiu amb forta capacitat d'innovació per assumir els reptes de la indústria 4-0 i una manca d'inversió en R+D+i.

Una situació complexa que arriba a les empreses y famílies amb increments de preus de les matèries primeres, amb un enorme increment de la factura de l'electricitat i pel cost del transport. La situació requereix fugir de les actuacions populistes i demagògiques. Cal que simbiòticament es treballi des de la unitat i amb valentia encarant els riscos, les incerteses i els perills associats als reptes i els problemes reals. Actuacions per assegurar alhora el present i la construcció del futur afrontant uns problemes interrelacionats amb implicacions socials i tècniques que, incrementen les dificultats en la seva resolució per l'elevat dèficit de l'Estat. De fet, l'endeutament de les Administracions no ha parat de créixer des de 2008 i al gener d'enguany se situava en un 122% del PIB.

Unitat i valentia que obliga a foragitar les actituds pròpies de l'adolescència, és a dir les constants desavinences que generen incomprensió i allunyen la possibilitat d'identificar, des de la diversitat, les millors solucions i polítiques requerides, davant d'un escenari d'alta inflació i reducció de les taxes de creixement previstes. La situació obliga a evitar la destrucció d'empreses, la pèrdua dels estalvis i reducció de la capacitat de compra de les famílies i, simultàniament, a incrementar la inversió pública i la col·laboració pública privada per frenar la pèrdua de capacitat productiva. Aquest context d'inflació que perjudica a tots excepte als ingressos per Iva, per l'increment de preus, hauria d'obrir les portes per reduir l'Iva en productes bàsics per les famílies així com els impostos sobre les energies. Sense dubte fora un bon destí per aquests increments d'ingressos no previstos.

Cal reformar l'Administració ajustant-la a les exigències de la societat 4.0, eliminant la burocràcia que dificulta l'activitat empresarial

Quant a la mirada posada en la recuperació, és requerida la transformació del model productiu potenciant la indústria manufacturera 4.0 i la d'alt valor, i la creació de llocs de treball i accelerar la recuperació i el creixement continuat. Per fer-ho, cal considerar de forma sincrònica tres components: el talent de les persones, les infraestructures de mobilitat i els factors d'entorn. Són els tres components, gestionats de forma simultània, que potencien el creixement, permeten endinsar-se cap a un model econòmic d'excel·lència tot solucionant les problemàtiques existents.

Així doncs, esdevé imprescindible ajustar la formació als requeriments de futur, incrementar de forma significativa les inversions en R+D+i. Potenciar les polítiques de suport i impuls a l'emprenedoria. Desplegar plenament les xarxes de dades d'alta velocitat i baixa latència i, alhora, assegurar la connectivitat física del país quant a persones i mercaderies. Un conjunt de mesures que han d'anar acompanyades d'un ecosistema facilitador i compromès amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Cal, doncs, entre altres, reformar l'Administració ajustant-la a les exigències de la societat 4.0, eliminant la burocràcia que dificulta l'activitat empresarial, ajustar la legislació a les noves realitats, tot facilitant la llibertat d'actuació i la iniciativa privada.

Més informació
El canvi de paradigmes truca a la porta
L'hora de rearmar intel·lectualment la ciutadania
Antoni Garrell, nou president d'HM Este
Avui et destaquem
El més llegit