La síndrome miofascial

Els disturbis sensorials que es manifesten són: Hiperalgesia, disestesia i/o dolor referit

La síndrome de dolor miofascial | iStock La síndrome de dolor miofascial | iStock

La síndrome de dolor miofascial és un trastorn osteomuscular amb símptomes sensorials, motors i autonòmics, produïts principalment per punts gallet o trigger point musculars actius.

Els disturbis sensorials que es manifesten són: Hiperalgesia, disestesia i/o dolor referit.

El punt gallet és un punt hiperirritable, entre una banda tibant muscular o en la fascia muscular, dolorós a la compressió, que pot ser referit i amb característiques de disfunció motora. Existeixen dos tipus, els actius i els latents; aquests últims són els més comuns.

El dolor que es relaciona amb aquesta contracció muscular (excessiva o involuntària) pot ser ocasionat per una gran varietat de condicions clíniques, algunes associades a trastorns del moviment o a patiments, on el dolor i l'espasme muscular són els únics símptomes. Entre ells trobem problemes osteomusculares dolorosos, com la síndrome de dolor miofascial, la disfunció temporomandibular i el bruxisme.

Hi ha diversos tractaments per a aquestes síndromes. Però, quan el quadre dolorós millora parcialment amb els tractaments convencionals, es pot usar de toxina botulínica tipus A (BOTOX ®) per a un benefici més perllongat. Per a la utilització racional de la toxina botulínica A en el control del dolor, el pacient ha de tenir dolor crònic secundari a un diagnòstic conegut. Encara que la toxina botulínica A no es considera com un tractament de primera elecció per al dolor miofascial crònic, pot ser una opció terapèutica en els casos en què aquest és refractari.

Més informació
Què és l'anafilaxi?
Recomanacions per a la dieta del pacient oncològic
Avui et destaquem
El més llegit