Entra en vigor la llei del teletreball

El treball a distància es considerarà regular si ocupa almenys el 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent a la durada del contracte

El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa | iStock El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa | iStock

La llei que regula el treball a distància, aprovada pel Govern espanyol el passat 22 de setembre amb el suport dels agents socials, entra en vigor aquest dimarts, 13 d'octubre. La norma es va publicar el passat 23 de setembre en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), donant un termini de 20 dies per a la seva entrada en vigor, que es compleixen avui.

D'acord amb aquesta llei, el treball a distància es considerarà de caràcter regular si aconsegueix almenys el 30% de la jornada o el percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del contracte de treball, en un període de referència de tres mesos.

El desenvolupament del treball a distància haurà de ser sufragat o compensat per l'empresa i no podrà suposar l'assumpció per part del treballador de les despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament de la seva activitat laboral. Els convenis o acords col·lectius podran establir el mecanisme per determinar i abonar les compensacions de despeses corresponents.

Segons la norma, al treball a distància implantat excepcionalment com a conseqüència de les mesures de contenció sanitària derivades de la pandèmia i mentre aquestes es mantinguin, li seguirà resultant d'aplicació la normativa laboral ordinària. En tot cas, les empreses ja estan obligades a dotar els treballadors dels mitjans, equips i eines que exigeix el desenvolupament del treball a distància, així com al manteniment que resulti necessari.

La negociació col·lectiva, si escau, establirà la forma de compensació de les despeses del teletreballador durant la pandèmia, si existissin i no haguessin estat ja compensats.

Més informació
Com implantar el teletreball de manera real (si qui decideix no creu en ell)
Govern, sindicats i patronals pacten les condicions del teletreball
Teletreball: qui ha de pagar les despeses?
Avui et destaquem
El més llegit