Els pensionistes cobren 1,14 pensions de mitjana a Catalunya

El nombre de dones pensionistes supera per poc al d'homes i el grup d'edat que rep més pensions és el comprès entre els 65 i els 79 anys

Els pensionistes cobren 1,14 pensions de mitjana a Catalunya Els pensionistes cobren 1,14 pensions de mitjana a Catalunya

A Catalunya, en dades del mes de desembre del 2018, hi resideixen 1.498.196 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, és a dir el 19,7% de la població, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). El nombre de pensions ha estat d’1.701.954, xifra que representa que els pensionistes perceben 1,14 pensions de mitjana, atès que poden ser titulars de dues o més pensions, sempre que la suma d'aquestes no superi la pensió màxima.

Més info: La pensió mitjana supera per primer cop els 1.000 euros

Per grups d’edat, destaca en primer lloc el de pensionistes de 65 a 79 anys (774.109 persones i el 51,7% del total), seguit del de 80 anys i més (405.774 persones i el 27,1% del total) i del de 50 a 64 anys (231.875 persones i el 15,5% del total).

El nombre de dones pensionistes supera el d’homes, 51,1% i 48,9% respectivament. Aquesta majoria de dones entre el total de pensionistes és deguda exclusivament als majors de 80 anys, on el 60,7% són dones, ja que a la resta de grups d’edat hi ha més presència d’homes que de dones.

Els pensionistes que perceben 1.000 euros o menys, que representen el 52,5% del total, han anat disminuint any rere any des del 2011, quan representaven el 63,8%. En canvi, els que superen aquest import han anat augmentant: els que perceben entre 1.001 i 2.000 euros han passat de representar el 29,4% del total l’any 2011 al 34,5% el 2018; i els que perceben més de 2.000 euros representen el 13,0% del total de pensionistes, mentre que l’any 2011 eren el 6,8%.

L'import brut percebut pels pensionistes al mes de desembre del 2018 és de 1.145 euros de mitjana, encara que quan es diferencia per sexe s'observa una important desigualtat entre homes (1.338 €) i dones (961 €). Aquest import ha augmentat un 18,8% respecte del 2011, però l’augment ha estat força superior en el cas de les dones (22,9%) que en el dels homes (15,6%).

El Berguedà, el Ripollès i la Terra Alta, les comarques amb els percentatges més alts de pensionistes

Al 2018 les comarques amb més pensionistes són el Barcelonès (482.210), el Vallès Occidental (173.440) i el Baix Llobregat (153.033). A l'altre extrem hi ha les comarques amb menys pensionistes: l'Alta Ribagorça (738), el Pallars Sobirà (1.288) i l'Aran (1.388). En canvi, el percentatge de pensionistes respecte de la població situa amb els valors més alts el Berguedà (29,5%), el Ripollès (28,4%) i la Terra Alta (28,3%), i els més baixos a l'Aran (13,9%), l'Alt Empordà (15,7%) i la Cerdanya (15,7%).

El nombre de pensions per pensionista oscil·la entre l'1,11 del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Baix Penedès i l‘1,23 del Ripollès.

A la majoria de comarques el nombre de pensionistes augmenta si es compara amb les dades del 2017. L'augment més elevat es dona al Baix Penedès (3,3%), seguit del Solsonès i la Cerdanya (2,6%). També hi ha 3 comarques on el nombre de pensionistes ha disminuït, que són el Pallars Jussà (-1,2%), l'Alta Ribagorça (-1,2%) i el Priorat (-0,1%).

Les comarques del Barcelonès (1.235 €), el Tarragonès (1.188 €) i el Baix Llobregat (1.183 €) són aquelles on els pensionistes reben un import mensual mitjà més elevat. A l'altre extrem hi ha les comarques de la Terra Alta (829 €), les Garrigues (860 €) i el Priorat (880 €).

Barcelona i l'Hospitalet del Llobregat, els municipi amb més pensionistes

El 2018 Barcelona és el municipi amb més pensionistes, 350.399, seguit per l'Hospitalet de Llobregat amb 55.206 i Sabadell amb 46.314.

Els municipis on el percentatge de pensionistes sobre el total de la població és més elevat són Esplugues de Llobregat i Manresa amb un 23,2%, seguits per Igualada amb un 22,6%. En canvi, a Salou, Lloret de Mar i Sant Cugat del Vallès es presenten els percentatges més baixos: 12,2%, 12,8% i 13,0% respectivament.

El nombre de pensions per pensionista oscil·la entre l'1,09 de Viladecans i Amposta i l’1,22 d'Olot.

Els municipis de Sant Cugat del Vallès (1.393 €), Barcelona (1.276 €) i Tarragona (1.263 €) són aquells on els pensionistes reben un import mensual mitjà més elevat. A l'altre extrem hi ha Lloret de Mar (929 €), Amposta (948 €) i Palafrugell (953 €).

Més informació
La factura en pensions arriba al rècord de 9.576,4 milions d'euros
Els 'baby boomers' amenacen el futur de les pensions
Les noves pensions són un 45% més altes que els nous salaris
Avui et destaquem
El més llegit