Preu de la llum: per què puja i baixa i com pots protegir-te

Els preus negatius de l'electricitat ha generat sorpresa, ja que és un fenomen molt puntual i, de fet, no s’havia produït mai

El preu de l'electricitat fluctua molt per la interacció d'oferta i demanda | iStock El preu de l'electricitat fluctua molt per la interacció d'oferta i demanda | iStock

Entendre com es fixa el preu de la llum no és un tema fàcil, però avui mirarem de fer una introducció. En primer lloc, recordem que a Espanya es produeixen diferents tipus d’energia. Les energies renovables, que ja representen més del 50% del total, són bàsicament l'eòlica, la hidràulica i la fotovoltaica. Les energies no renovables que representen una mica menys del 50% són, bàsicament, la nuclear, la de cicle combinat (utilitza gas natural i aigua per produir energia mitjançant la combinació de turbines de gas i de vapor) i la cogeneració (produeix simultàniament electricitat i calor optimitzant l'ús de l'energia).

En el mercat elèctric intervenen, principalment, els següents actors:

  • Generadors. Empreses que produeixen electricitat utilitzant diferents energies.
  • Distribuïdors. Transporten l'energia des de la generació fins als punts de consum.
  • Comercialitzadors. Venen l'electricitat als consumidors finals.
  • Consumidors. Usuaris finals de l'electricitat.
  • Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Empresa privada que gestiona el mercat d'electricitat.
  • Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Regula i supervisa els mercats a Espanya, incloent-hi el mercat de l'electricitat, per assegurar el correcte funcionament en termes de competència efectiva i transparència.

Com es fixa el preu de la llum?

El vent fa generar més energia eòlica, que baixa el preu de la llum | ACN
El vent fa generar més energia eòlica, que baixa el preu de la llum | ACN

Com que l'electricitat no es pot emmagatzemar, el preu varia segons les fluctuacions del mercat, que s’anomena pool elèctric, on els generadors d'energia ofereixen als comercialitzadors la seva producció (de l'endemà) en subhastes que es fan per a cada hora del dia. Els generadors ofereixen electricitat a diferents preus, segons els seus costos de producció i les ofertes s'ordenen de menor a major preu. Per exemple, si la demanda estimada per a una hora específica és de 30.000 MWh (megavat per hora), s'aniran acceptant les ofertes des de la més barata fins que la suma d'energia oferida cobreixi aquesta demanda. Si la darrera oferta que cobreix la demanda té un preu de 100 euros/MWh, aquest serà el preu (anomenat preu marginal) per a totes les ofertes acceptades aquella hora. Això significa que, encara que alguns generadors hagin ofert un preu més baix, rebran el preu amb el qual es casen l’oferta i la demanda, incentivant la competència per ser el més eficient possible. Per tant, el preu de l'última oferta acceptada es converteix en el preu de la llum per aquella hora, aplicable a tot el mercat l'endemà. A aquest preu cal afegir els impostos i peatges per a arribar al que s’anomena la tarifa elèctrica que paguem els consumidors.

Per què hi ha tanta fluctuació en el preu de la llum?

Su prioridad és lograr los 2,5 millones de clientes minoristas de gas y electricidad en todo España el 2025
La climatologia pot fer variar el preu de la llum | iStock

En funció de la demanda i de la climatologia els preus poden variar molt. Les energies renovables, com l'eòlica, per exemple, són les més barates, ja que es basen en el vent, que té cost zero. L’energia nuclear també és molt barata. En canvi, les que es basen en gas, carbó o hidrocarburs són més cares. Per tant, a l’hivern quan hi ha molta demanda, si no plou i no fa vent, hi ha menys oferta d’energia renovable. Aleshores per a evitar que hi hagi falta d’electricitat s’han de posar en marxa centrals basades en energia cara (carbó, per exemple) i el preu de la llum puja molt. En altres països europeus, pot haver-hi menys dependència de fonts d'energia variables com el sol o el vent i, per tant, menys volatilitat en els preus. En el cas de França, per exemple, com que té una major capacitat de generació nuclear poden oferir una major estabilitat en els preus.

Com que l'electricitat no es pot emmagatzemar, el preu varia segons les fluctuacions del mercat, que s’anomena 'pool' elèctric

A Espanya, durant el 2022, els preus van pujar notablement a causa de l'increment del cost del gas natural, influït sobretot per la guerra Rússia-Ucraïna. Per contra, el 2023 i 2024 els preus han baixat molt. Per exemple, segons l’OMIE, el febrer de 2024 el preu mitjà del mercat ha estat de 39,93 euros per MWh, mentre que l'abril de 2023 era de 75,34 euros per MWh i, un any abans, l'abril de 2022 era de 191,78 euros per MWh. Aquesta baixada s'atribueix a diversos factors:

  • Diversificació de fonts d'energia. Major aportació de l'energia renovable que redueix la dependència del gas natural.
  • Mesures governamentals. Iniciatives per limitar els preus del gas utilitzat per a la generació d'electricitat. També hi ha hagut mesures per a subvencionar als consumidors el preu de determinades energies.

El preu de l'electricitat fluctua molt per la interacció d'oferta i demanda i també influeix l'impacte creixent de les energies renovables, del clima i de les polítiques energètiques

Un altre tema que ha generat sorpresa en els darrers dies és com pot ser que hi hagi hagut preus negatius de l’electricitat. En concret, en algunes hores de principis d’aquesta setmana, va ser  de -0,01 euros/MWh, d’acord amb dades de l’OMIE. És un fenomen molt puntual i, de fet, no s’havia produït mai. L'explicació és que el preu de l'electricitat pot ser negatiu quan l'oferta d'energia renovable supera la demanda. Com que aquests dies de pluja i vent hi ha hagut molta producció eòlica i hidràulica, les energies renovables han pogut cobrir tota la demanda i encara ha sobrat energia. Això ha fet que algunes plantes ofereixin la seva electricitat a preus negatius, pagant per injectar la seva energia al sistema. Aquesta situació es dóna perquè hi ha empreses generadores que tenen plantes que prefereixen continuar operant-les per raons tècniques o contractuals, malgrat els preus negatius. És el cas de les centrals nuclears on parar-les és més car que mantenir-les en funcionament.

Podem evitar fluctuacions de tarifa a la factura de la llum?

El preu de la llum s'ha disparat durant els últims anys |EP
El preu de la llum s'ha disparat durant els últims anys | EP

Sí, si pactem una tarifa fixa amb la companyia comercialitzadora, aleshores ja no depenem del mercat regulat. Si no ho fem, la tarifa està indexada al mercat majorista. Per tant, fluctua segons el pool que hem explicat.

En definitiva, el preu de l'electricitat fluctua molt per la interacció d'oferta i demanda i també influeix l'impacte creixent de les energies renovables, del clima i de les polítiques energètiques. I si volem evitar fluctuacions hi ha l’opció de pactar una tarifa fixa.

Més informació
Les factures de la llum s'encareixen: l'IVA de l'electricitat torna al 21%
Llum verda al parc eòlic de la Jonquera
La CNMC multa Enérgya-VM per contractes de llum i gas enganyosos
Avui et destaquem
El més llegit