Quan les persones continuen sent un factor clau

Els processos de canvi tecnològic en una empresa no poden fer que ens oblidem de les persones que la integren. Una bona comunicació és essencial per garantir el benestar de tot l'equip

Quan les persones continuen sent un factor clau | iStock Quan les persones continuen sent un factor clau | iStock

Dins del procés de canvi continu en què estem submergits, m'agradaria dedicar unes línies a aquells que es troben immersos en l'adopció de noves tecnologies a les organitzacions. En concret, de les que tenen a veure amb la indústria 4.0 i la transformació digital de les operacions.

El terme indústria 4.0 (molt ampli i amb un punt de confusió generalitzada respecte al que realment significa) implica incorporar tecnologia intel·ligent en els processos de l'organització i connectar tots els elements de la cadena de valor. Per al seu funcionament adequat són necessàries noves capacitats i formes de treballar i interactuar. Tal com relaten molts professionals que han passat per aquests processos de transformació, la qüestió no és tant aprendre com fer servir la tecnologia, sinó aconseguir que tots els implicats l'adoptin amb una actitud de canvi positiva. És a dir, que, com en altres processos de canvi anteriors, les persones continuen sent el quid de la qüestió.

M'agradaria fer referència a alguns aspectes clau vinculats a la gestió del canvi. No pretenc, en cap cas, ser exhaustiu. La intenció és que aquestes observacions puguin ajudar a aquells que es trobin en el transcurs d'algun d'aquests processos.

Què implicarà? Què en trauré de tot això? Què s'espera de mi? Per donar resposta a aquestes inquietuds, els responsables han de fer una bona feina de comunicació

Aquest tipus de projectes poden representar una bona oportunitat per explicar cap a on va l'empresa (amb l'horitzó que sigui possible atesa la incertesa de l'escenari present) i el paper que juga el projecte en aquest pla. Es generarà la sensació de projecte "bolet" si no es fa explícita una coherència amb l'estratègia de l'organització i, a partir d'aquí, tot pot ser molt complicat. Anem bé quan les persones entenen que amb aquest projecte estem intentant construir un futur més sòlid i que, atès l'entorn i la nostra aposta competitiva, és una idea amb sentit. Atenció! És important saber que per arribar a aquest punt és fonamental haver definit prèviament una estratègia d'operacions que vagi de la mà del negoci.

D'altra banda, hi ha una qüestió "existencial" que sorgeix en aquest escenari a la ment de cada persona de l'organització. Què implicarà? Què en trauré de tot això? Què s'espera de mi? Per donar resposta a aquestes inquietuds, els responsables han de fer una bona feina de comunicació per assegurar, abans de res, que el projecte no és cap amenaça per als llocs de treball actuals. Cal transmetre clarament els beneficis que aquests canvis portaran als implicats: l'eficiència que suposen, la millora en la coordinació de tota la cadena de valor, la capacitat d'avançar-se als esdeveniments i el pas a un model de negoci més sòlid i sostenible.

Pot ajudar que el primer pas en aquests projectes sigui resoldre algun problema "dolorós" la solució del qual es resisteix. L'elecció d'aquest pilot és clau, ja que un repte factible farà que generem una credibilitat de cara als passos següents. Alguns exemples d'aquests pilots podrien ser dificultats vinculades a la reducció de terminis o a la qualitat, que afecten la satisfacció del client o que suposen un esforç "frustrant" per a l'organització.

Un altre aspecte rellevant és valorar les skills a potenciar de les persones en aquest procés de canvi. És lògic que el primer pas sigui cobrir les mancances que tinguem a les anomenades hard skills, associades al maneig de la nova tecnologia, assegurant que som capaços de conduir els processos amb els resultats desitjats. El que caldrà és valorar també les soft skills vinculades a les noves maneres de procedir. Analitzar quins canvis suposen aquestes adaptacions digitals pot constituir una de les claus per a l'èxit del projecte: Quins canvis hi haurà en el procés de presa de decisions? Podrem anticipar més els esdeveniments? Quins seran ara els problemes més habituals i com els gestionarem? Com desenvolupem una millora contínua al nou entorn? Quins aspectes de l'àmbit de la intel·ligència emocional haurem de dominar?

És convenient que el lideratge del projecte el dugui a terme algú "neutre" per evitar així que la percepció sigui que els seus interessos tindran prioritat

És convenient que el lideratge del projecte el dugui a terme algú "neutre" per evitar així que la percepció sigui que els seus interessos tindran prioritat. En tot aquest procés de canvi hem d'assegurar també l'alineació de tots els responsables i compartir els missatges i els tempos en la seva implementació. Dins del project management, compartir els riscos del projecte i el seu seguiment també pot ser un element essencial d'aquesta coordinació conscient i responsable.

La tesi de fons en tot el que s'ha exposat és que no ens podem quedar enlluernats per l'efecte tecnològic i oblidar-nos del més important: les persones. Elles seran sempre el centre de qualsevol projecte. Tinguem-ho sempre molt present en els nostres plantejaments de canvi: canvis per a les persones, amb les persones i des de les persones.

Més informació
Focalitza't en allò que importa!
Lideratge emocionalment saludable
Què cal per ser influencer?
Avui et destaquem
El més llegit