El rebuig als Pressupostos: 2.000 milions d'euros menys per a Catalunya i altres mesures

Inversions, permís de paternitat o pujades d'IRPF, mesures que queden en suspens després del 'no' als Pressupostos Generals de l'Estat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant el debat dels Pressupostos | ACN
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, durant el debat dels Pressupostos | ACN

El Congrés dels Diputats ha tombat el projecte Pressupostos Generals de l'Estat de 2019, la qual cosa deixa en suspens una bateria de mesures recollides en el text, encara que d'altres, com la pujada del salari mínim o de les pensions, ja estan aprovades i en vigor. Així mateix, Catalunya també es quedarà sense inversions milionàries previstes en aquests PGE.

Més info: Pressupostos per avui, incompliment per demà

La Generalitat deixarà d'ingressar 2.050 milions d'euros addicionals, un increment del 52% de la inversió territorialitzada i que representaria el 16,8%, però encara per sota del que indica la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia, incomplerta des de l'aprovació del text.

Amb la pròrroga del pressupost de Mariano Rajoy s'aplicaran les mateixes xifres que el 2018, és a dir, 1.349 milions d'euros, uns 700 milions d'euros menys que els de Pedro Sánchez.

Mesures en suspens

A més, també es desvaeixen altres mesures:

 • Ampliació del permís de paternitat de 5 a 8 setmanes.
 • Eliminació del copagament per a pensionistes amb rendes baixes i col·lectius més vulnerables.
 • Recuperació del subsidi per a aturats majors de 52 anys.
 • Modificació del sistema de liquidació d'IVA per compensar a les comunitats autònomes pel canvi introduït e 2017 que les perjudica en la liquidació definitiva d'aquest exercici, que es realitza aquest any. La compensació ascendia a uns 2.500 milions d'euros, segons el Govern central. La Generalitat haurà perdut 400 milions d'euros de recaptació d'IVA.
 • Recuperació del conveni especial de persones cuidadores no professionals i l'abonament per part de l'Estat de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Increment de la prestació per fill a càrrec de 291 a 341 euros per a famílies en situació de pobresa i a 588 euros per a les famílies en situació de pobresa severa.
 • Promoció de la universalització de l'escola entre els 0 i els 3 anys amb la seva inclusió entre les actuacions de les corporacions locals susceptibles de ser catalogades com a inversions financerament sostenibles.
 • Inclusió per primera vegada d'una dotació específica per a l'atenció de menors estrangers no acompanyats.
 • Pujada de 2 punts de l'IRPF per a rendes superiors a 130.000 euros anuals i de 4 punts per a bases superiors a 300.000 euros.
 • Pujada de 4 punts en l'IRPF a les rendes de l'estalvi superiors a 140.000 euros anuals.
 • Tipus mínim del 15% en l'Impost de Societats per a grans empreses i del 18% per a la banca i empreses d'hidrocarburs.
 • Reducció del 100% al 95% de l'exempció sobre dividends i plusvàlues en l'Impost de Societats.
 • Reducció del tipus de Societats del 25% al 23% per a empreses amb facturació inferior a 1 milió d'euros.
 • Baixada de l'IVA per a productes d'higiene femenina al tipus del 4%.
 • Baixada de l'IVA per a llibres, diaris i revistes en format electrònic al tipus del 4%.
 • Baixada de l'IVA per als serveis veterinaris al tipus del 10%.
 • Supressió del caràcter temporal de l'Impost sobre el Patrimoni i increment de l'1% per a les fortunes de més de 10 milions.
 • Gravamen del 15% per als beneficis no distribuïts de les societats cotitzades anònimes d'inversió en el mercat immobiliari (socimi).
 • Increment de la tributació del dièsel en 3,8 cèntims per litre per a equiparar-ho a la gasolina.
 • Bonificació en l'Impost de Societats per a les empreses que incorporin a dones en els seus consells d'administració fins a aconseguir l'equiparació.

Mesures en vigor

Així mateix, altres mesures importants ja han sigut aprovades i seguiran en vigor tot i que no s'aprovin aquests pressupostos:

 • Augment de les pensions de l'1,6% amb caràcter general, que arriba al 3% en el cas de les mínimes i no contributives.
 • Augment del 22,3% del Salari Mínim Interprofessional, fins a 900 euros bruts mensuals.
 • Pujada del salari dels funcionaris del 2,25%, més un 0,25% addicional a partir de l'1 de juliol després d'assolir el creixement previst per a 2018.

Alhora, hi ha altres mesures vinculades al pressupost, però que tenen una tramitació a part, entr les que hi ha la creació d'un impost a determinats serveis digitals, la coneguda taxa Google i que actualment es troba període d'esmenes al Congrés; i la creació d'un impost a les transaccions financeres, conegut com a taxa Tobin.

Més Informació
Pressupostos de ciència-ficció
El Govern espanyol destina a Catalunya el 16,8% dels pressupostos
Els pressupostos destinen un 57,3% a despesa social
Avui et destaquem
Comentaris