La riquesa financera de les famílies creix un 3,8% el 2017

L'endeutament de les empreses i de les llars disminueix 8,6 punts percentuals en relació amb el 2016

Com fer la declaració de la Renda? Com fer la declaració de la Renda?

La riquesa financera de les famílies, el resultat de de restar dels dipòsits i de les inversions de les famílies els crèdits contractats, s'ha situat en el 2017 en 1,373 bilions d'euros, cosa que suposa 50.549 milions d'euros més que el 2016, el 3,82% més, segons els comptes financers corresponents al quart trimestre que ha publicat el Banc d'Espanya. Els actius financers en mans de les famílies, on es tenen en compte els dipòsits, els fons d'inversió i les accions, entre d'altres, es va situar a finals del 2017 en prop de 2,148 bilions d'euros, el 2,37% més que el 2016.

Per contra, l'endeutament es va situar en 774.508 milions d'euros, el 0,10% menys que l'any anterior, cosa que constata la tendència de despalanquejament mantinguda des que va començar la crisi. El resultat de la riquesa financera de les famílies surt de restar dels actius financers (2,149 bilions) l'endeutament (774.508 milions d'euros).

En relació amb l'endeutament acumulat de les empreses i les famílies, la xifra agregada s'ha situat en el tancament del 2017 en 1,840 bilions d'euros, cosa que suposa el 158,1% del PIB espanyol, amb un descens de 8,6 punts percentuals en relació amb la ràtio registrada en el tancament del 2016. L'endeutament de les empreses va suposar el 96,8% del PIB i el de les llars el 61,3% del PIB.

En relació amb els dipòsits i les inversions de les llars, el total dels actius financers en mans de les famílies, al final del 2017 es va situar en 2,148 bilions d'euros, el 2,4% més que el 2016. Aquest increment de la riquesa de les famílies es comptabilitza gràcies a l'adquisició neta d'actius financers per valor de 30.000 milions d'euros durant el 2017 i a una revalorització de 20.000 milions d'euros pel bon comportament que s'ha registrat en el 2017 en el preu dels actius de renda variable. 

Més informació
"L'estalvi no és una virtut"
Finançar l'estalvi energètic
L'estalvi de les famílies cau al 4,4 % de la seva renda
Avui et destaquem
El més llegit