ColorSensing, etiquetes intel·ligents per al control dels aliments

La ‘spin off’ desenvolupa una tecnologia que permet detectar l’estat del menjar envasat abans de consumir-lo

ColorSensing ajudarà a detectar l'estat dels aliments en la línia d'envasat | iStock ColorSensing ajudarà a detectar l'estat dels aliments en la línia d'envasat | iStock

Determinar l’estat dels aliments envasats abans d’obrir-los i consumir-los. Aquest és l’objectiu de ColorSensing, una spin off de la Universitat de Barcelona que desenvolupa solucions basades en la correcció de color. Ara bé, amb la mateixa tecnologia que detecten si un aliment és bo o no per menjar, també poden fer un control de les pigues, mesurar metabòlits en la sang, la saliva o l'orina o determinar quant clor necessita una piscina. El seu primer producte, FoodSensing, és una etiqueta intel·ligent que ajuda els fabricants i detallistes d’aliments a reduir el malbaratament i afegir qualitat als productes gràcies a la seva tecnologia. 

La tecnologia de ColorSensing es pot aplicar a àmbits molt diversos, però en un primer moment la startup s’ha enfocat en els aliments envasats. En aquest sentit, ha desenvolupat una etiqueta intel·ligent que els permet processar la imatge i, a través dels píxels amb tinta intel·ligent que varien en funció dels gasos o la temperatura de dins l’envàs, determinar l’estat del menjar. “Traient una foto o fent un vídeo d’aquestes etiquetes en la línia d’envasat podem fer un control de qualitat del 100% a tots els envasos que passen per allà”, explica la CEO de ColorSensing, María Eugenia Martín. D’aquesta manera, ColorSensing monitora la frescor dels aliments envasats per ampliar la seva vida útil i reduir també el malbaratament d’aliments.

Més info: 'Big data' contra el malbaratament alimentari

Un ampli ventall d'aplicacions

El principal públic interessat en aquesta tecnologia són els fabricants i distribuïdors d’aliments envasats, tot i que el ventall és molt ampli. I és que la solució de ColorSensing pot tenir aplicacions en diferents àmbits com la telemedicina, la salut, la indústria alimentària, la tèxtil o el packaging.

La seva tecnologia serveix per mesurar i corregir colors a través d’imatges digitals. “Alguns cops, per la il·luminació ambiental o les càmeres, traiem una foto que no és realment fidel a la realitat pel que fa a color, hi ha una distorsió”, assenyala Martín, qui afegeix que aquesta distorsió a vegades és importat. La investigadora posa l’exemple d’un metge d’atenció primària que vol enviar una foto al dermatòleg per veure si una piga pot ser un melanoma. Un cas en el qual el color és molt important.

La tecnologia de ColorSensing es pot aplicar en àmbits tan diferents com la medicina o la indústria alimentària o tèxtil

A més, la tecnologia de ColorSensing, com processa la imatge, també permet mesurar colors concrets de les fotografies. “Amb això hem vist que podem desenvolupar aplicacions orientades a digitalitzar i automatitzar sensors basats en canvis de color, sensors colorimètrics”, apunta Martín. Per exemple, en el cas de les tires que s’utilitzen per mesurar el nivell de clor en una piscina i que s’han de comparar amb un patró per veure què significa, la startup podria crear una app que simplement fent una foto de la tira amb el mòbil ja t’ensenyés el resultat. “Però no només el nivell de clor sinó també quina quantitat n’has de tirar a la piscina”, afegeix.

Una altra situació semblant però en el món de la salut són les tires que s’utilitzen per mesurar diferents metabòlits en mostres d’orina, de sang o de saliva.

Les etiquetes intel·ligents de ColorSensing

Les etiquetes intel·ligents de ColorSensing | Cedida

Del laboratori al mercat

Com s’ha vist, la tecnologia de ColorSensing té aplicacions en àmbits molt diversos, cosa que obre les portes a un mercat molt gran. Ara bé, la startup no ha nascut amb una idea de negoci, sinó que prové d’un desenvolupament científic en el marc universitari. El grup d’investigació de la UB a partir del qual ha sorgit ColorSensing es dedica a desenvolupar sensors per a gas més fiables i més econòmics que els actuals. Però en lloc de fer-ho amb electrònica, com és habitual, ho fan amb colorimetria. “Així, donem una nova visió a través de la quantificació d’aquesta colorimetria amb les imatges i permetem que amb un mòbil es puguin mesurar diferents aspectes dels colors”, explica Martín.

L’equip d’investigació de la UB porta ja alguns anys treballant en aquesta tecnologia, però va ser a partir del febrer del 2017 quan es va començar a explorar més la part de les aplicacions comercials. L’empresa, fundada pel Daniel Prades i la María Eugenia Martín, està constituïda des de mitjans del 2018.

Actualment, la spin off de la UB encara està desenvolupant la tecnologia, tot i que la part de programari es troba força avançada. A més, en l’aplicació concreta en el control de qualitat dels aliments ja s’està passant del prototip que tenien a escala de laboratori a un prototip industrial. “Ja hi ha algunes empreses de la indústria gràfica que estan interessades a fer aquest tipus d’etiquetes o packaging amb aquesta tecnologia”, afegeix la investigadora.

L'equip executiu de ColorSensing

L'equip executiu de ColorSensing | Cedida

ColorSensing preveu comercialitzar la seva solució com un Software as a Service (Saas) a través del qual monetitzar per l’ús i el servei de la correcció i mesura de color. A més, del servei d’aplicació de la tecnologia a cada àmbit concret i de seguiment.

L’empresa s’ha finançat a través de la universitat, de la inversió de diferents persones interessades en el projecte i amb diferents línies de finançament públic. Així mateix, l’any passat van participar en el programa Innofood, organitzat per Barcelona Activa i Mercabarna, cosa que els va permetre posar-se en contacte amb diferents empreses de la indústria alimentaria i amb experts del sector.

Més info: Innofood premia les millors startups alimentàries

Ara, el seu objectiu a curt termini és llançar l’aplicació del control de qualitat dels aliments, ja que és la línia en la qual estan més enfocats, però també millorar el software per tal que sigui transversal per a totes les aplicacions. És per això que estan treballant també en un prototip amb l’Hospital Clínic de Barcelona per a una aplicació en l’àmbit de la dermatologia.

Més informació
BitMetrics: el control de qualitat amb visió artificial
Ctrl4enviro, visió artificial per al manteniment de piscines
ASE Optics, la visió (nocturna) com a servei
Avui et destaquem
El més llegit