Superar qualsevol barrera a l’exportació

Acció assessora les empreses per superar dificultats en el seu procés d'expansió internacional

Una de les qüestions d’actualitat que afecta el conjunt de l’economia i que més inquietud genera és el Brexit | iStock Una de les qüestions d’actualitat que afecta el conjunt de l’economia i que més inquietud genera és el Brexit | iStock

L’empresa catalana és conscient que per ser competitiva, ha d’estar present als mercats internacionals. Sovint, però, situacions com el Brexit o l’increment dels aranzels als EUA poden comportar dificultats a l’hora d’expandir-se a altres països. Precisament per facilitar-los aquesta tasca, Acció compta amb  l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització amb l’objectiu d’ajudar les pimes catalanes a superar els obstacles que dificulten els seus processos de sortida a l’exterior. Aquesta iniciativa pionera a Catalunya s’impulsa des de la seu central d’Acció a Barcelona i col·labora amb la xarxa de 40 Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions arreu del món per seguir impulsant la internacionalització de l’empresa catalana.

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització ofereix un servei gratuït i personalitzat a les empreses catalanes que dona resposta a les seves consultes específiques. “Aquest servei actua com a finestreta única per ajudar l’empresa a resoldre qüestions com els problemes vinculats al compliment de noves regulacions estrangeres, requeriments duaners, protecció de la propietat intel·lectual o industrial”, subratlla Cristina Serradell, directora d’Internacionalització d’Acció. A través del seu equip d’experts en internacionalització, l’Oficina dona suport per fer les gestions necessàries per aconseguir un certificat determinat, solucionar els problemes de documentació en una duana o oferir assistència local per superar un problema logístic de la mercaderia en destí, entre d’altres. Durant el seu primer any d’activitat, ha atès més de 20.000 consultes de 2.700 empreses amb dificultats per internacionalitzar-se.

Preparar-se pel Brexit des del primer dia

Una de les qüestions d’actualitat que afecta el conjunt de l’economia i que més inquietud genera és el Brexit. Com afectarà els negocis de les empreses catalanes la sortida del Regne Unit de la Unió Europea? L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització es posa a disposició de les 3.374 empreses catalanes que ja exporten al mercat britànic i de totes aquelles altres que facin negocis en aquest país. Sigui quin sigui l’acord final a què s’arribi entre ambdues parts, és recomanable que les empreses preparin plans de contingència per fer front a la sortida del Regne Unit del mercat comú i intentar que afecti els seus negocis el mínim possible.

Amb l’objectiu d’acompanyar les empreses en aquesta preparació, a través de l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització s’articula la Finestreta Brexit que treballa conjuntament amb l’equip de l’Oficina d’Acció a Londres i que ja ha assessorat més de 500 empreses. Analitzar l’estat financer de l’empresa, adaptar els productes a les noves regulacions, revisar els contractes de treballadors i proveïdors britànic o calcular possibles costos de nous tràmits duaners són alguns dels aspectes que han de tenir en compte per seguir essent competitives al Regne Unit.

Superar els aranzels dels Estats Units

Des del passat 18 d’octubre, les empreses d’oli, vi i carn de porc de Catalunya es troben amb nous aranzels per introduir els seus productes als Estats Units. Tot plegat ha estat conseqüència dels nous aranzels que l’administració Trump ha imposat a la UE, que afecten sobretot els productes del sector alimentari, que poden trobar-se amb un increment del cost de fins al 25%. Per evitar, precisament, que aquestes empreses experimentin una pèrdua de competitivitat al mercat nord-americà, l’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització d’Acció ha posat a disposició de les empreses afectades un servei de consultes específic amb dues eines per conèixer l’impacte dels nous aranzels.

Per un costat, les empreses catalanes tindran accés al càlcul del preu del seu producte amb el nou aranzel i, per l’altra, a un anàlisi comparatiu de preus de productes alimentaris europeus als comerços dels Estats Units abans i després dels aranzels. “A través de les Oficines Exteriors d’Acció hem anat als punts de venda per analitzar el preu dels productes i els preus dels nostres competidors de França, Itàlia i els EUA”, apunta Serradell. En termes d’actuacions, les empreses catalanes han d’analitzar en cada cas quin és el seu grau d’afectació per la nova normativa, al mateix temps que poden plantejar-se diversificar mercats pot obrir noves oportunitats de negoci.

Catalonia Trade Portal

L’Oficina tècnica de barreres a la internacionalització compta també amb el Catalonia Trade Portal, una plataforma web amb informació actualitzada i en temps real que complementa els serveis presencials i posa a disposició de les pimes eines, recursos i informació per facilitar la seva sortida a l’exterior. El portal rastreja més de 800 fonts documentals i ofereix una base de dades de més de 100.000 importadors d’arreu del món.

Més informació
Acció obre més de 100 mercats a les empreses catalanes en 30 anys
Avui et destaquem
El més llegit