Com puc aplicar la metodologia 'Agile' a la meva empresa?

Els experts recomanen fer proves en projectes petits de l'empresa per començar a adaptar rutines a l'equip de l'empresa

Si el progrés d’uns pot influir en el desenvolupament de les tasques d’altres, els valors Agile poden ajudar i molt |iStock Si el progrés d’uns pot influir en el desenvolupament de les tasques d’altres, els valors Agile poden ajudar i molt |iStock

La setmana passada parlàvem des de Marlex sobre els pilars bàsics de les metodologies Agile. Però una cosa és la teoria, i una altra de ben diferent és posar-ho a la pràctica. Com ens ho podem fer per aplicar totes aquestes idees en el nostre dia a dia? Per a quins projectes o equips té sentit fer-ho? Aquí volem donar resposta a aquestes preguntes a través de diferents idees clau d’implementació. Som-hi:

  1. Equips d’entre 4 i 8 persones. Si l’equip l’integren més persones i no tenim experiència en Agile, l’operativa pot ser complexa de coordinar. A més persones, més potencials dubtes i inèrcies que tots plegats arrosseguem d’antics esquemes de col·laboració. Si som tres persones o menys, probablement destinem més temps a aprendre les noves metodologies que a treure’n un profit real. Val més esperar a una oportunitat on ens sigui útil de veritat aplicar aquestes tècniques.
  2. Projectes col·laboratius: tasques interrelacionades i interdependents. Els projectes on les metodologies Agile poden aportar més valor són aquells en què l’avançament de la feina d’uns membres de l’equip depèn de la feina que hagin fet o estiguin fent altres membres. Si el projecte el poden conduir de manera autònoma cadascun dels professionals de l’equip, i la resta de persones no necessiten saber en què estan treballant els companys/es o com ho estan fent en tot el procés, aleshores no cal que ens trenquem el cap aplicant metodologies Agile sense sentit. En canvi, sí que ens és útil quan el projecte necessita posar en comú els avenços de cada persona per desenvolupar noves solucions i arribar a un objectiu comú. Si el progrés d’uns pot influir en el desenvolupament de les tasques d’altres, els valors Agile poden ajudar i molt a millorar aquesta coordinació i fer-la més eficient.
  3. Persones obertes al canvi i generoses.Els valors Agile com la col·laboració, la transparència, l’eficiència o la no-jerarquia poden xocar molt amb les formes tradicionals de funcionar dins d’una empresa. Cal deixar de banda els títols i estatus de poder, ja que en un projecte Agile no hi ha un cap o un responsable general. Hi ha una alta autorresponsabilitat i una clara divisió i especialització de rols, sense que cap tingui el control absolut.
  4. Fes una prova amb un projecte concret. Abans d’implementar les metodologies Agile en tot un departament de l’empresa sense tenir-ho clar, pot ser idoni provar-ho amb un projecte en concret. Sense impactar totes les dinàmiques de cop. Pot ser un projecte on estiguin involucrades diverses àrees de l’empresa, o un equip multidisciplinari, per exemple, per configurar una proposta de col·laboració innovadora per un client on calen les idees i energia d’engranatges diferents de l’empresa (equip tècnic o de producte, màrqueting, compres, vendes, IT…).
  5. No vulguis córrer: explica bé el com i el per què de les metodologies Agile. És fonamental el paper d’acompanyament de figura de l’Scrum Master per evitar retornar a les antigues formes d’organització i reduir una eina de valor per l’equip en un petit teatre. Entre altres coses, s’ha d’assegurar que es respectin els rols; que els antics “caps” no imposin les seves maneres de fer a l’equip de desenvolupament; que el panell de control (la pissarra Scrum) sigui d’utilitat per l’equip i per compartir informació; i que es respecti l'operativitat de les reunions: que no es converteixin en xerrades interminables on no s’arriba a cap decisió.

En definitiva, les metodologies Agile són bones en la mesura que aporten valor als equips a l’hora de coordinar-se. Cal saber quin és el moment i projecte oportú per aplicar aquestes tècniques, i fer-ho de forma valenta per tal que no acabi sent un obstacle, sinó una solució.

La primer part d'aquest tema vinculat amb les metodologies Agile és aquest article, 'Metodologies Agile: s'ha acabat la jerarquia!'

Més informació
Metodologia 'Agile': s'ha acabat la jerarquia!
Avui et destaquem
El més llegit