El Banc Sabadell impulsa un 134% el benefici de 2019

El banc català eleva la ràtio de capital per sobre de l'objectiu de l'11,6%

Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell | VC Josep Oliu, presidente del Banc Sabadell | VC

El Banc Sabadell va obtenir un benefici net atribuït de 768 milions d'euros el 2019, el que suposa més que duplicar (+134%) els guanys aconseguits un any abans, segons ha informat l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Sense tenir en compte TSB, la filial britànica del grup català, el benefici net atribuït va ascendir a 813 milions d'euros en el tancament de l'any, un 43,1% superior a l'assolit en l'exercici immediatament precedent.

En concret, el marge d'interessos es va col·locar en 3.622 milions d'euros (2.644 milions excloent TSB) el 2019, el que suposa una reducció de l'1,4% interanual. El Banc Sabadell explica que aquesta caiguda es deu a l'aplicació d'IFRS16, a la titulització de préstecs i a menors tipus d'interès.

Més info: És el mercat, amics: l'advertència d'Oliu al Govern espanyol

Per altra banda, les comissions netes van créixer un 7,7% (5,8% excloent TSB) interanual, fins a situar-se en 1.439 milions d'euros, impulsades pel "bon comportament "de les de serveis". Així, els ingressos del negoci core o purament bancari -marge d'interessos més comissions netes- es van elevar un 1%, després de situar-se en 5.061 milions d'euros (3.966 milions d'euros excloent TSB).

Els costos, per la seva banda, es van reduir un 1,8% en 2019, col·locant-se en 3.213 milions d'euros (2.161 milions excloent TSB). En aquest sentit, la ràtio d'eficiència es va situar en 55,6% al tancament de 2019, la qual cosa suposa 2,7 punts percentuals de millora respecte a un any abans. D'altra banda, el total de dotacions i deterioracions va ascendir a 938 milions d'euros a tancament de 2019 (865 milions excloent TSB), davant dels 1.320 milions d'euros (1.089 milions d'euros excloent TSB) de desembre de l'any anterior. Paral·lelament, el cost de risc del grup es va situar en el 0,52%.

954 milions d'euros menys d'actius tòxics

Després del tancament de la venda de diverses carteres institucionals, els actius problemàtics del Banc Sabadell s'han reduït en uns 8.200 milions d'euros, dels quals 954 milions d'euros van ser retirats l'any passat. D'aquesta forma, el saldo d'actius 'tòxics' es va situar a tancament de 2019 en 7.326 milions d'euros. Del total, 6.141 milions d'euros corresponen a actius dubtosos i 1.185 milions d'euros a actius adjudicats. Aquest nivell d'actius problemàtics (NPAs) fa que la ràtio d'actius problemàtics nets sobre el total d'actius es redueixi i se situï en l'1,7%, que compara amb l'1,8% de l'any anterior.

La ràtio d'actius problemàtics sobre la inversió crediticia bruta més els actius immobiliaris es va situar a tancament de l'últim trimestre de 2019 en el 4,8%, enfront del 5,6% de l'any anterior. Així mateix, la cobertura d'actius problemàtics es col·loca en el 46,9%, sent la cobertura de dubtosos del 49,6% i la cobertura dels actius adjudicats del 33,3%. D'altra banda, la ràtio de morositat del grup se situa en el 3,8%, per sota del 4,2% de l'any anterior.

El capital per sobre del 12%

El Banc Sabadell va dur a terme un progressiu increment de la seva ràtio de capital al llarg de tot l'exercici 2019, la ràtio CET 1 fully loaded es va situar a final d'any en 11,7% (12,1% pro forma després de la venda de la seva gestora). Amb aquest augment, el banc compleix i fins i tot supera l'objectiu de tancament de l'any 2019 amb una ràtio de capital CET 1 'fully loaded' com a mínim de l'11,6%.

D'altra banda, el consell d'administració de Banc Sabadell ha aprovat el repartiment d'un dividend complementari en efectiu de 0,02 euros per acció, que se sumen als ja distribuïts 0,02 euros per acció. En total, 0,04 euros per acció, la qual cosa suposa un payout d'aproximadament el 40%.

Respecte al balanç, el crèdit viu va tancar l'any amb un saldo de 144.572 milions d'euros (108.076 milions d'euros excloent TSB) i va presentar un creixement interanual del 3,7% (2,2% excloent TSB).

Aïllant l'Esquema de Protecció d'Actius (EPA) i els impactes no recurrents, el creixement orgànic es va situar en el 4,4% interanual impulsat pel "bon" comportament de totes les geografies. L'entitat destaca especialment el segment de grans empreses i pimes, així com el creixement observat en hipoteques.

Els recursos de clients en balanç van totalitzar a tancament d'any els 146.309 milions d'euros (110.886 milions d'euros excloent TSB), amb un creixement del 6,5% interanual. Segons explica l'entitat, aquest comportament es deu a l'augment dels comptes a la vista de l'efecte positiu del tipus de canvi.

Per la seva banda, els recursos de clients fora de balanç van ascendir a 43.163 milions d'euros a tancament del quart trimestre de 2019, mentre que els recursos gestionats van totalitzar 213.095 milions d'euros (175.184 milions d'euros excloent TSB), la qual cosa suposa un increment interanual del 3,6% (2,9% excloent TSB).

Més informació
El Banc Sabadell ven la seva gestora d'actius a la francesa Amundi
Avui et destaquem
El més llegit